Skip to main content

Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich ws. sytuacji w polskim górnictwie i strajków na Śląsku

portret użytkownika Z sieci
LĄSK.jpg

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi wystosowały oświadczenie w sprawie sytuacji w polskim górnictwie i strajków na Śląsku.

Oświadczenie
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiegow Poznaniu,Krakowie, Łodzi i Warszawie w sprawie sytuacji w polskim górnictwie i strajków na Śląsku

Akademickie Kluby Obywatelskie z wielkim niepokojem obserwują narastanie napięcia na Śląsku w związku z protestami górników w obronie miejsc pracy i źródeł utrzymania ich rodzin. Konflikt, który wybuchł przed kilkoma dniami jest efektem wieloletnich zaniedbań państwa, braku reform nie tylko w górnictwie, ale w wielu dziedzinach życia gospodarczego Polski. Ma także bardzo głębokie przyczyny w katastrofalnej dla kraju polityce ograniczania, wręcz likwidowania polskiego potencjału wytwórczego. Doświadczamy teraz kolejnej fazy likwidacji polskich zasobów gospodarczych. Już w latach dziewięćdziesiątych zlikwidowano wiele gałęzi polskiego przemysłu, który – to prawda – wymagał dokapitalizowania, unowocześnienia, restrukturyzacji, ale nie likwidacji, wyprzedaży czy pseudoprywatyzacji, kiedy polskie przedsiębiorstwa były przejmowane przez państwowe firmy zagraniczne. W obce ręce przeszedł gromadzony przez pokolenia majątek narodowy i polski potencjał produkcyjny w wielu dziedzinach gospodarczych, np. w produkcji cukru, cementu, stali i wyrobów hutniczych itd., a wiele innych zostało po prostu zlikwidowanych – np. przemysł stoczniowy, włókienniczy, motoryzacyjny – lista jest bardzo długa. Szczególnie bolesna jest dla nas perfidna metoda stosowana przez polskich decydentów: doprowadzanie przedsiębiorstw do upadłości i likwidacja lub sprzedaż w obce ręce za bezcen. Nowi właściciele albo likwidowali polskie przedsiębiorstwa jako konkurencyjne, albo je rewitalizowali, by transferować zyski za granicę.
Dekadę temu z troską obserwowaliśmy dramat polskich stoczniowców i ich rodzin. Dziś to samo grozi polskim górnikom – mimo nadzwyczajnych ograniczeń zatrudnienia i wydobycia węgla w latach dziewięćdziesiątych (redukcja zatrudnienia o ok. 100 tys. osób). To wszystko dzieje się w kraju, dla którego węgiel jest najważniejszym elementem bezpieczeństwa energetycznego i w czasie, gdy władze nie mogą zapewnić ani dywersyfikacji dostaw ropy i gazu (ślimacząca się budowa gazoportu), ani rozpoczęcia pozyskiwania surowca z łupków. A przecież suwerenność energetyczna – w Polsce nadal oparta na węglu – jest obok demografii najważniejszym warunkiem suwerennego bytu narodu i państwa.
Dziesiątki tysięcy polskich rodzin mogą stracić możliwość utrzymania się z pracy i popaść w skrajną biedę. Zagrożenie to ze szczególną jaskrawością pojawia się na Śląsku, którego mieszkańcy w latach dwudziestych trzema powstaniami narodowymi wywalczyli sobie przynależność do państwa polskiego.
Wyrażamy naszą solidarność ze śląskimi górnikami, ich rodzinami, wspierającymi ich związkowcami i samorządowcami. Wasza walka o miejsca pracy i godne życie z ciężkiej pracy jest nie tylko walką o swoje – jest niezwykle ważnym fragmentem walki o uzdrowienie życia społecznego i gospodarczego w całej Polsce.
Polskie państwo, polska gospodarka mają służyć wszystkim Polakom, nie tylko tym, którzy nią zarządzają. Polskie życie gospodarcze – wolne od korupcji, przywilejów i łupów dla „swoich” – ma być sprawnie zarządzane przez merytoryczne kadry kierownicze wyłaniane drogą uczciwych konkursów, wolnych od partyjnych nacisków. Ma służyć rozwojowi polskiego potencjału gospodarczego i dobrobytowi Polaków.
Wzywamy wszystkich Rodaków do wsparcia protestu górniczego jako początku prawdziwej naprawy i restytucji polskiego życia gospodarczego – nie przez likwidację, lecz uczciwą, merytoryczną restrukturyzację, która stworzy warunki sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw i godnemu życiu pracowników.
AKO Poznań
ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań

mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań

dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

dr inż. Maciej Andrzejewski – Politechnika Poznańska

dr Róża Antkowiak – UAM Poznań

prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań

dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań

dr Adam Babula – UAM Poznań

dr Lidia Banowska – UAM Poznań

mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań

dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań

prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań

mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska

dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań

prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań

dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań

dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski

lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań

doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań

dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin

dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań

dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań

mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań

prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań

mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań

dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.

dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań

dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań

dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań

mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań

dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań

mgr Jan Dasiewicz – Poznań

dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań

dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań

dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski

mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań

prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań

prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań

prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz

prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań

prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań

dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań

mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań

dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań

prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska

mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań

dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań

dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań

dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań

dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań

dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań

mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań

prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań

mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań

prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań

mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań

dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz

prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań

prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań

mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań

prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań

dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań

prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań

mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej

dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań

dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz

lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań

dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska

dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań

mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań

prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań

prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska

mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań

prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań

prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach

dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań

prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań

prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski

dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań

mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań

lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań

dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa

dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań

prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska

inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań

mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań

dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań

dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań

dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań

dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań

mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań

dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań

mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań

mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań

dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej

mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki

dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań

mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria

mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria

dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań

dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań

mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań

ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański

dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań

mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań

mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań

prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań

prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań

mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań

mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań

mgr Ryszard Materny – Poznań

mgr Anna Matysiak – UAM Poznań

inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań

dr hab. Karol Mausch – prof. UAM

dr Piotr Meteniowski – Poznań

prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska

dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań

prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski

dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań

prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

mgr Paulina Molska – Poznań

mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań

mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań

dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz

mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu

prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań

prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań

mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

Maciej Neuman – Poznań

prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

mgr Wilhelmina Nowak – Poznań

dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań

mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski

mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań

inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań

prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań

prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań

dr Barbara Peplińska – UAM Poznań

dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań

mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin

prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań

dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań

dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław

prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań

mgr Maria Przybylska – UAM Poznań

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań

prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska

dr Jacek Radomski – UAM Poznań

dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań

dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska

mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań

prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań

dr Lech Różański – PTPN, Poznań

mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań

prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań

prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań

prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań

mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań

dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań

prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań

mgr inż. Jan Smólski – Poznań

dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań

prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska

mgr Zygmunt Sporny – Poznań

dr Teresa Stanek – UAM Poznań

prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań

prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań

mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań

mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań

mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań

dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań

prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań

prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik

prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań

dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań

prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki

dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska

mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska

mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań

prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań

dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań

dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin

lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań

dr Wojciech Szwed – UP Poznań

dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań

prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań

dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań

prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań

ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin

prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań

mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań

prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań

mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań

prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań

mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań

dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków

dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań

mgr Henryk Walendowski – Poznań

dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski

dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków

dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski

dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań

mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań

prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań

mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań

prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań

mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań

dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań

dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań

mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań

dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań

dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański

dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

AKO Kraków
dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH, Kraków

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków

dr Mirosław Boruta, UP, Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chłap, em. UJ CM, Kraków

prof. zw. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ

prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH, Kraków

dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ, Kraków

dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Kraków

mgr Jan Władysław Fróg, przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”, UP, Kraków

mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków

dr Krzysztof Godwod em. IF PAN, Warszawa

prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, Kraków

dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków

prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków

dr hab. Zofia Kaszowska, ASP, Kraków

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków

mgr inż. Mariusz Klapper, AGH, Kraków

prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU, Kraków

prof. Grażyna Korpal, ASP, Kraków

dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków

prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ, Kraków

dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP, Kraków

prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków

mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków

prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak