Skip to main content

IV Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (28.01.2015)

portret użytkownika PIS
28.01.2015 09:00
28.01.2015 13:00
W dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 7.00 w Klasztorze Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Miasta i Jego Mieszkańców, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;
4.3. przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7;
4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1 – ul. Krakowskie Przedmieście 6/8;
4.5. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu;
4.6. utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
4.7. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej – „łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;
4.8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej – „łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim;
4.9. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego;
4.10. wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości;
4.11. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (załączniki do projektu uchwały radni otrzymają po zaakceptowaniu planów pracy przez poszczególne komisje);
4.12. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski;
4.13. uchwalenia Statutu Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa”;
4.14. uchwalenia Statutu Osiedla „Przyszłość”;
4.15. uchwalenia Statutu Osiedla „Leśna”;
4.16. uchwalenia Statutu Osiedla „Wierzeje”;
4.17. uchwalenia Statutu Osiedla „Wyzwolenia”;
4.18. uchwalenia Statutu Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska”;
4.19. uchwalenia Statutu Osiedla „Starówka”;
4.20. uchwalenia Statutu Osiedla „Piastowskie”;
4.21. uchwalenia Statutu Osiedla „Wronia”;
4.22. uchwalenia Statutu Osiedla „Armii Krajowej;
4.23. uchwalenia Statutu Osiedla „Południe”;
4.24. uchwalenia Statutu Osiedla „Belzacka”;
4.25. uchwalenia Statutu Osiedla „Słowackiego-Północ”;
4.26. nadania nazwy ulicy znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim (projekt grupy radnych);
4.27. zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (projekt grupy radnych).
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2014 rok.
7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad IV Sesji.

www.rada.piotrkow.pl

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze:

Sprawa wiele razy podnoszona

portret użytkownika witold k

Sprawa wiele razy podnoszona. Niżej podpisany robi to od lat. Zwraca na to uwagę Marcin. Mowa o powszechnym interaktywnym dostępie obywatela -podatnika do materiałów podlegających pod obrady Radnych RM.

Proszę oto aby nastąpiła ostateczna realizacja zadania strony internetowej RM. Tu przypomnę, strona ma być interaktywna. -Tak aby każdy zainteresowany; zarejestrowany podatnik mógł (w komentarzu do artu, dokumentu, projektu) wyrazić swoją opinię czy podpowiedź, aby można było ubogacić pracę nad ustawodawstwem jak i realizacją wspólnej sprawy, jaką jest funkcjonowanie Miasta i jego atrybutów.

jawność to podstawa

portret użytkownika Marcin P.

Zwracałem delikatnie na to uwagę m.in. w tym wpisie. Jawność to podstawa. Sam magistrackiego betonu nie skruszę, choć próbuję. Próbuję wlaczyć o dostęp do materiałów, jakie są dyskutowane na sesji, niestety póki co poza samym protokołem i interpelacjami na stronie rady miasta do niewielu merytorycznych dokumentów można dotrzeć.

Czyżby ten opór spowodowany był.... delikatnie to ujmując "miałkością" tych materiałów?

Temat transmisji on-line z sesji ... no właśnie, kiedy poznamy stanowisko Pana Prezydenta? Proponuję nie zasłaniać się kosztami, bo one naprawdę są znikome.