Skip to main content
SDM2016.jpg

Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży to wielkie międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, aby wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, poczucie większej odpowiedzialności za Jego istnienie w różnych wymiarach (diecezje, parafie, wspólnoty młodzieżowe), słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Kto jest ich autorem?

Pomysłodawcą i inicjatorem Światowych Dni Młodzieży jest św. Jan Paweł II. To on wyszedł z inicjatywą zaproszenia młodych do Rzymu na wspólną modlitwę i refleksję. Pomysł ten, nie zawsze przez wszystkich rozumiany okazał się inicjatywą proroczą, która wielu młodym otworzyła na nowo drzwi do Chrystusa i do Kościoła.

Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II

Rzym – (1985), Buenos Aires - (1987), Santiago de Compostela - (1989), Częstochowa - (1991), Denver - (1993), Manila - (1995), Paryż - (1997), Rzym - (2000) Toronto - (2002).

Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Benedyktem XVI

Kolonia - (2005), Sydney - (2008), Madryt - (2011).

Światowe Dni Młodzieży z Papieżem Franciszkiem

Rio de Janeiro - (2013).

Hasło Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)

Dlaczego Kraków w 2016 roku?
Ojciec Święty Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest najlepszym lekarstwem na każde poranione młode serce. Wybór Krakowa na Światowe Dni Młodzieży jest także wielkim hołdem dla św. Jana Pawła II pomysłodawcy i inicjatora tego wspaniałego działa.

Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi

Wszyscy chcemy poczuć się gospodarzami Światowych Dni Młodzieży. To będzie wyjątkowe zetknięcie się młodzieży całego świata z naszą religijnością, gościnnością i pięknem naszej Ojczyzny. Otwierając szeroko drzwi naszych domów pokażemy młodym, że umiemy dzielić się naszym doświadczeniem wiary i miłości.

Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona

Spotkaniom młodych z całego świata towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale nieustannie wędrują po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, rozpoczęło się pielgrzymowanie tych znaków po polskiej ziemi. Papież Franciszek przekazując je polskiej młodzieży pobłogosławił wszelkie przygotowania Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Nawiedzenie Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz Ikony Matki Bożej w Archidiecezji Łódzkiej przypada w dniach 3-17 października 2015 roku.

Ile czasu trwają ŚDM?

Światowe Dni Młodzieży trwają blisko dwa tygodnie i składają się z dwóch zasadniczych części:

1. "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania.
2. "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"?

Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji. Jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, poznawania regionu, w którym młodzież spędza czas, wspólnej modlitwy, formacji duchowej, kulturalnej i patriotycznej.

Jak wygląda struktura tygodnia wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży?

Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża się w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia Światowych Dni Młodzieży, w środę, czwartek i piątek bierze się udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę zaś pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Ojcem Świętym, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej Światowy Dzień Młodzieży.

Patroni Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku

Św. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia
Św. Jan Paweł II – pomysłodawca Światowych Dni Młodzieży

Jak wygląda duchowe przygotowanie
Archidiecezji Łódzkiej
do Światowych Dni Młodzieży 2016?

- w każdej parafii powstają grupy młodzieży, które podejmują przygotowanie do ŚDM w oparciu o sześć sekcji (medialna, muzyczna, liturgiczna, formacyjno-modlitewna, wolontariuszy i finansowa);

- od 27 września 2014 roku wszystkie parafie Archidiecezji Łódzkiej nawiedzają relikwie św. Jana Pawła II. W każdej parafii relikwie pozostają dwa lub trzy dni;

- podczas katechez, mszy świętych oraz spotkań dla młodzieży odmawiana jest wspólnie modlitwa w intencji ŚDM 2016;

- w każdy pierwszy piątek miesiąca w parafiach naszej archidiecezji organizowane są spotkania formacyjne dla młodzieży przygotowane na obecny rok duszpasterski Serce 2.0, których celem jest odkrycie głębi sakramentu Pokuty i Eucharystii.

Co nas czeka podczas Dni w Archidiecezji Łódzkiej
w lipcu 2016 roku?

Chcemy jako wspólnota Kościoła Łódzkiego przyjąć do naszej archidiecezji ok. 15 tyś. młodych z różnych krajów świata. Młodzież, która przybędzie do Łodzi i okolic w dniach 19-25 lipca 2016 roku zostanie przyjęta w rodzinach i parafiach.

Dwie formuły spotkań dla młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej

1. Propozycja programu w parafiach poza Łodzią

W programie przewidziane są: wieczory uwielbienia, Msze święte, katechezy, Droga Krzyżowa, koncerty ewangelizacyjne, zwiedzanie regionu, nawiedzanie miejsc związanych ze świętymi patronami oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne.

2. Festiwal Młodych w Atlas Arenie w Łodzi

Celem Festiwalu jest wprowadzenie młodych w osobistą relację z Jezusem Chrystusem, aby jako chrześcijanie mogli zaangażować się bardziej w życie Kościoła i świata. Pedagogika Festiwalu polega na pomocy młodym w otwarciu się na miłość Boga, uznaniu swojego grzechu i przyjęciu Jego miłosierdzia.

Festiwal w Atlas Arenie zostanie przygotowany z udziałem wspólnoty Chemin Neuf (Nowa Droga).

Wspólnota Chemin Neuf jest Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych, która powstała 40 lat temu w Lyonie we Francji. Obecnie liczy blisko dwa tysiące członków i jest obecna w 28 krajach (księża, osoby konsekrowane, małżeństwa). Chemin Neuf jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym, aby w sposób szczególny realizować wezwanie św. Jana Pawła II do modlitwy o jedność chrześcijan.

Duchowość Wspólnoty ma swoje źródło zarówno w tradycji ignacjańskiej, jak również w odnowie charyzmatycznej. Jej działalność apostolska to głównie animacja rekolekcji indywidualnych dla małżeństw i młodzieży.

W Łodzi wspólnota Chemin Neuf prowadzi akademik dla studentów (ul. Jaracza 11).

Świadectwo uczestniczki Światowych Dni Młodzieży

Miałam to szczęście, że dwukrotnie uczestniczyłam w Światowych Dniach Młodzieży - pierwszy raz w Madrycie w 2011 roku i drugi raz w Rio de Janeiro w 2013 roku. Czym były dla mnie Światowe Dni Młodzieży? Głównie był to moment doświadczenia żywego, wiwatującego i pełnego energii Kościoła oraz spotkania młodych ludzi z całego świata. Bogactwo tańców, śpiewów i olbrzymia radość uczestników łamały wszystkie moje schematy dotyczące stagnacji Kościoła. Cieszę się, że mogłam poznać wielu ludzi z różnych krajów i zobaczyć, w jaki sposób każdy z nich przeżywa swoją relację z Jezusem. Urzekła mnie życzliwość i otwarte serce osób, które nas przyjmowały do swoich domów. Rodzinka z Rio udostępniła nam, 20-osobowej grupie, cały swój dom, spędzała z nami wieczory i co ciekawe nieznajomość języka nie była przeszkodą do bycia razem, do poznawania innej kultury. Niesamowite było dla mnie to, że my, młodzi ludzie, mogliśmy się spotkać z papieżem - głową Kościoła, który jednocześnie jak dobry przyjaciel radził nam, jak odnaleźć się w często niełatwej codzienności. Pamiętam, kiedy na Copacabanie, papież Franciszek zachęcał nas do odwagi, do takiego ducha walki o wiarę, jaki mają sportowcy. W trakcie Światowych Dni Młodzieży mogłam doświadczyć tego, jak Pan Bóg troszczy się o człowieka w jego codzienności, że wszystkie nasze małe sprawy są dla Niego ważne. Bez wątpienia Światowe Dni Młodzieży były czasem łaski i błogosławieństwa, którego owoce mogłam dostrzegać nie tylko w trakcie spotkania z papieżem, ale także po powrocie do domu. Był to ważny element na mojej drodze wiary.

Justyna Maleska

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak