Skip to main content

ARMIA KRAJOWA - dla Ciebie!

portret użytkownika Towarzystwo Patriotyczne

Roli, znaczenia i zasług Armii Krajowej w walce o wolną Polskę w okresie II wojny światowej, nie trzeba nikomu przypominać. Nie było frontu, na którym żołnierze AK nie przelewali swojej krwi w walce dla Ojczyzny. Dziś bohaterom z AK jesteśmy dozgonnie wdzięczni za Ich postawę, za wzór niedoścignionego męstwa i bohaterstwa oraz za przykład, który nam zostawiają. Dziś są naszymi ikonami patriotycznymi. Ale czas nie stoi w miejscu. Niebawem ostatni odejdą na Wieczną Wartę. Nie możemy pozwolić aby za ostatnim bohaterem AK zapadła kurtyna zapomnienia.

Dlatego weterani Armii Krajowej chcą pozostawić ludzi, którzy dalej będą nieść Ich szlachetną ideę, którzy zechcą podjąć i nieść misję kultywowania pamięci historycznej AK. Stąd, Koło Krajowe AK „Opocznik” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (największe Koło w Okręgu Warszawa – Wschód) podjęło decyzję o przyjęciu nowych członków AK! Dla odróżnienia od członków zwyczajnych - będzie to członkostwo nadzwyczajne. Zadaniem członka nadzwyczajnego będzie utrwalanie czynu, historii, pamięci i Ich wyjątkowych cech patriotyzmu wśród i dla następnych pokoleń. Każdy nowy członek nadzwyczajny AK, po zakwalifikowaniu, złoży przysięgę na ten sam wojenny tekst roty przysięgi, otrzyma legitymację i znaczek.

Towarzystwo Patriotyczne Radomsko zwróciło się do Koła Krajowego „Opocznik” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, o wyrażenie zgody na organizację takiego Koła w Radomsku a także w innym mieście i taką zgodę wstępnie otrzymało.

Warunkiem powołania takiego Koła jest zebranie chętnych w liczbie przynajmniej 20 osób. Po odpowiednim zweryfikowaniu, przygotowaniu i złożeniu przysięgi zostaną przyjęci do Armii Krajowej i otrzymają członkostwo nadzwyczajne.

Następnym krokiem będą czynności organizacyjne i statutowe Koła AK na naszym terenie lub regionie.
Kontakt dla zainteresowanych:Towarzystwo Patriotyczne Radomsko - tel. 782 554 596 oraz
- tel. 604 526 447

Przewodniczący Zarządu TP
Tadeusz Dudkiewicz

20.07.2018 r.

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak