Skip to main content

Dostali Krzyże Wolności i Solidarności. Wśród nich mecenas Stanisław Maurer

portret użytkownika Z sieci
Solidarnosc_logo.gif

Kolejna grupa osób zasłużonych w walce o niepodległość naszego kraju otrzymała wczoraj Krzyż Wolności i Solidarności. Wśród nich był mec. Stanisław Maurer. Jestem oszczędny w używaniu słowa „przyjaciel”, ale w tym przypadku nie tylko uważam to za właściwe z mojej strony ale i mam nadzieję, że wzajemne. Mec. St. Maurera poznałem w r. 1980, jako osobę bardzo emocjonalnie zaangażowaną w przemiany dokonujące się pod patronatem NSZZ „Solidarność”. Byłem wtedy członkiem władz regionalnych tego związku. Nie spodziewałem, się, że za kilkanaście miesięcy nasza współpraca przybierze inną postać. Gdy wprowadzono stan wojenny, Stanisław Maurer wraz Andrzejem Kernem i Eugeniuszem Sindlewskim występował w procesach jako mój obrońca. To on był autorem tezy, że nasze (Andrzeja Słowika i moje) wyroki były bezprawne nawet w świetle prawa PRLu. Występował też z sukcesem przed Sądem Najwyższym w r. 1990, gdy w nasze wyroki poddane zostały rewizji nadzwyczajnej. W czasie mojego więzienia systematycznie odwiedzał mnie w więzieniach w Łodzi, Warszawie, Hrubieszowie i Barczewie. Za swą pracę nie wziął ode mnie (ani od innych opozycjonistów sądzonych za „przestępstwa” w stanie wojennym) ani złotówki. Wiem też o innych rodzajach jego działalności publicznej, przekraczającej jeszcze bardziej obowiązki zawodowe.

Krzyż Wolności i Solidarności jest szczególnym odznaczeniem: trzeba nie tylko zasłużyć swoją działalnością, ale trzeba także zachować szczególną czystość: osoba odznaczona nie może być w jakimkolwiek stopniu być współpracownikiem UB czy SB. Pozwolę sobie poniżej umieścić nazwiska wszystkich wczoraj Odznaczonych tak, jak opublikował je dzisiejszy Dziennik Łódzki:

Zofia Błaszczyk, Roman Braczkowski, Barbara Dąbrowska, Jan Dzido, Julian de Fabritis, Andrzej Goździkowski, Mieczysław Góra, Maria Jaśkiewicz, Stefan Jon, Anna Kerner, Stanisław Kucharski, Mieczysław Lach, Marek Łęcki, Jan Łużyński, Józef Majewski, Stanisław Maurer, Janusz Migdał, Witold Milczarek, Waldemar Naze, Janusz Płóciennik, Tadeusz Podlasek, Jerzy Runiński, Jacek Sauk, Andrzej Siciński, Krzysztof Sokołowski, O.Bronisław Sroka, Tomasz Stefaniak, Barbara Tatarowska, Mieczysław Tomczyk, Piotr Wielogórski, Walerian Wiśniewski i Jadwiga Witczak.

Pośmiertnie odznaczenie otrzymali:

Bożenna Binkowska, , Andrzej Czarnecki, Mieczysław Malczyk, Wojciech Swaczyna i Tomasz Walendowski.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

15 czerwca 2019

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak