Skip to main content

Prokurator Generalny

portret użytkownika Tadeusz
polska-flaga-stare.jpg

PROKURATOR GENERALNY W WARSZAWIE

POKRZYWDZONY:

Tadeusz Dudkiewicz
Radomsko, ul. Jagiellońska 17/15
b. działacz związkowy NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”
Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”S”;
więziony, internowany, represjonowany; szykanowany także po roku 1990;
pokrzywdzony w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Zaświadczenie nr 371/2006 IPN o/ Łódź); Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności;

WNIOSEK

Wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Panu Januszowi PALIKOTOWI Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o to, że w dniu 30 stycznia br. w Warszawie zainspirował i wspólnie z członkiem swojej partii: Ruch Palikota, świadomie nałożył na twarz pomnika Ronalda Reagana - byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, maskę „anonymous”, przez co zdyskredytował i ośmieszył Państwo Polskie i pamięć tej osoby przed polską opinią publiczną i opinią publiczną całego cywilizowanego świata. Wydarzenie to wielokrotnie pokazywały wszystkie stacje telewizyjne w Polsce, także w dniach następnych.

Była to istota działania p. Palikota i zademonstrowanie, że Ronald Reagan był komediantem a nie poważnym Prezydentem poważnego państwa a jego osoba była symbolem instytucji ograniczającej prawa jednostki w sieci. Polska jest wolnym krajem i każdy może sobie protestować w każdej sprawie, także przeciw naruszaniu praw jednostki w sieci, lecz bez naruszania prawa.

Niesporne jest, iż Ronald Reagan, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych wyjątkowo dobrze zapisał się w historii Polski i jej państwowości. Właśnie On, w latach swojej prezydentury był jednym z nielicznych Mężów Stanu, który nieustannie, głośno, jasno i bez żadnych podtekstów podnosił na politycznych salonach świata sytuację Polski, Polek i Polaków uzależnionych od komunistycznej dominacji. To Prezydent Ronald Reagan, wraz z Watykanem najgłośniej mówili o konieczności wolności dla naszej Ojczyzny. To właśnie Jan Paweł II i Ronald Reagan byli ofiarami skrytobójczych zamachów na ich życie za ich otwarte i jednoznaczne stanowisko w sprawie niepodległości Polski. Był rzeczywistym i autentycznym przyjacielem Polski i Polaków, wszystkich bez względu na opcje, religię, narodowość i pochodzenie. Za wszystko co zrobił dla Polski, postaci Prezydenta Ronalda Reagana należna jest nasza pamięć i szacunek.
Można w tym miejscu wyrazić pogląd, że gdyby Pan Ronald Reagan aktualnie był gospodarzem Białego Domu, to sytuacja naszego kraju byłaby daleko w przód lepsza niż jest obecnie.

Działanie p. Palikota uważam za wyjątkowo szkodliwe, moralnie szkaradne i niegodne tolerancji jakiejkolwiek. Narusza ono powagę Państwa Polskiego i ukazuje, że Polska nie potrafi uszanować rzeczywistych i oddanych naszej państwowości przyjaciół.

Zachowanie p. Palikota dowodzi nie tylko braku kultury osobistej i było prostackie, ale nade wszystko uprawdopodobniło spełnienie dyspozycji co najmniej art. 137 kk.

Bycie posłem Rzeczypospolitej jest wielką odpowiedzialnością i zobowiązaniem. Bycie politykiem nie usprawiedliwia ani nie chroni przed odpowiedzialnością, także karną.

Przedstawiając powyższe wnoszę jak w treści.

Tadeusz Dudkiewicz

Do wiadomości:

1.Marszałek Sejmu RP
2.Kancelaria Sejmu RP - z prośbą o przekazanie wszystkim posłom wg rozdzielnika, w tym p. Januszowi Palikotowi.
3.Ambasador Stanów Zjednoczonych A.P. – Warszawa
4.Gazeta Polska - Redakcja

Radomsko, 6 lutego 2012

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Czy można kopać się z koniem

portret użytkownika witold k

Czy można kopać się z koniem i wyjść z tego z życiem. Można. W tym wypadku - z tym Prokuratorem Generalnym - wydaje się, że nie kopie na boki. Jeśli stanąć z prawej flanki... obserwować i informować opinię publiczną. Za postawienie tematu dziękuję.

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.