Skip to main content

W intencji energetyków - spotkanie Nazaretu

portret użytkownika Admin

W Kościele Akademickim Panien Dominikanek p.w. Matki Boskiej Śnieżnej odbyło się 17 stycznia, w Piotrkowie, spotkanie świąteczno-noworoczne Wspólnoty Duszpasterskiej Energetyków "Nazaret". Centralnym punktem uroczystości była msza św. celebrowana przez ks. Piotra Turka w intencji członków Wspólnoty "Nazaret" oraz wszystkich energetyków, poprzedzona prezentacją niezwykłej historii odwiedzonego Kościoła.

W czasie mszy św. pracownicy naszego Oddziału prosiłi m.in. o potrzebne łaski " ... dla energetyków i ich rodzin, aby czerpali siłę wiary i miłośc do Boga narodzonego i tym całym dobrem dzielili się z bliźnimi tam, gdzie wykonują swoje codzienne obowiązki.." Uroczystość zakończył akt zawierzenia Matce Boskiej Śneiżnej.

Dalsza część uroczystej agapy odbyła się w przylegających do Kościoła salach byłego aresztu. Tam wspominając narodzenie Jezusa, pracownicy przyjmowali życzenia od przedstawicieli duchowieństwa obecnych na spotkaniu, Prezydenta Miasta Piotrkowa, szefa piotrkowskiej "Solidarności" oraz Dyrektora Generalnego Oddziału - Witolda Filipińskiego oraz dzielili się symbolicznym opłatkiem. Był też czas na skosztowanie wigilijnych potraw, posłuchania kolęd i nieśmiałe śpiewy.

Bożena Matuszczak-Królak: http://zelt.pl/osd/

3
Ocena: 3 (1 głos)
Twoja ocena: Brak

Opłatek u Energetyków

portret użytkownika witold k

Duszpasterska Wspólnota Energetyków „NAZARET” w tym roku (2012), na doroczne spotkanie opłatkowe (17.01.2013), zaprosiła nas do Piotrkowa Trybunalskiego. Do Pani Śnieżnej u Panien Dominikanek . Podczas uroczystej koncelebrowanej Mszy Świętej, Energetycy z PGE Oddział Łódź-Teren, dokonali Aktu Zawierzenia. Uroczysta agapa poprzedzona występem artystycznym, życzeniami oficjeli, także indywidualnymi, przebiegła w nastroju wiary, nadziei, miłości.
Konfrontując historyczne, ważne miejsca w których spotkaliśmy się na Opłatku: Kościół Panien Dominikanek oraz Klasztor po Pijarowski - więzienie zaborców, także komunistów, z paletą osób z wszystkich szczebli służbowych zależności, rysuje się obiecujący obraz współdziałania w imię dobra narodowego. Zachowując szacunek do historii i jej trudnego doświadczenia łączymy się w przyszłość, dobrą perspektywę, nadzieję. Duszpasterstwo zawodowe, fenomen polskiego Sierpnia 80’ z trudem… zbiera dobre owoce.

Ponowienie Aktu Zawierzenia Matce Bożej

portret użytkownika Nazaret Energetyków

Należy tutaj dopowiedzieć, iż ta potrzeba ponowienia aktu zawierzenia zrodziła się, jako odpowiedź na narastającą atmosferę ataków na to wszystko, co katolickie i na to, co stanowi świętą kulturę naszego Narodu. Ale sam akt zawierzenia był planowany, jako najlepiej adresowana ceremonia ekspiacyjna, bo przez pośrednictwo Matki Bożej - tej na której był dokonany czyn świętokradczy.
Fakt, że spotkaliśmy się przed Jej ołtarzem w cudownym Piotrkowskim wizerunku MB Śnieżnej był wystarczający, aby raz jeszcze przytoczyć tą głęboką treść odczytaną w sierpniu na Jasnej Górze, – która uświadamia nam nasze zobowiązania, oraz to, w co bezpośrednio powinno stać się naszym zainteresowaniem, ponieważ dotyczy naszego miejsca pracy, a także dokonywanych przemian.
Wagę tego wydarzenia trzeba widzieć w wielu aspektach.
Pierwszym to ekspiacja, która odnawia nasz głęboki wymiar wiary, ponieważ kierowana do Niepokalanej Dziewicy, – która depcze głowę węża, tego co niszczy człowieka, jego świętość i przynależenie do Boga. To właśnie jej zawierzył św. Maksymilian – Rycerz Niepokalanej – swoje życie i całą aktywność. Jako najlepsza pośredniczka wyjednuje więź człowieka z Bogiem. To właśnie Ojciec Kolbe tworzy MI tzw. Milicję Niepokalanej przez to również wielkie oddanie pod jej orędownictwo w obliczu uaktywniającego się środowiska walki z Bogiem i Jego Kościołem głównie przez masonerię. Dlatego ta Gwiazda na niebie najlepiej nas wszystkich może prowadzić.
Drugi aspekt to uświadomienie miejsca pracy o które należy dbać, ale także widzieć te wszystkie zagrożenia dla każdego bytu, a przede wszystkim bytu narodowego. To moc wiary i modlitwy ma odrodzić to co najważniejsze, ma uzdolnić nas do pełnego rozpoznania znaków czasu.
Trzeci aspekt to wytrwałe trwanie w postawie zawierzenia. To prawdziwa wiara ma nieustannie kształtować postawę życiową – postawę pełnego oddania Bogu przez pośrednictwo Maryi tych trudnych spraw w obliczu których objawia się nasza bezsilność. Ta kontynuacja podjętych zobowiązań wymaga wysiłku i wewnętrznej dyscypliny.
Odkrywanie życiodajnych treści zawartych w podejmowanej postawie zawierzenia prawdziwie odradza i nadaje sens wysiłkowi człowieka nie tylko w miejscu pracy, ale w każdym miejscu i czasie. Dlatego doskonalenie swojej relacji do Boga warto dokonywać w oparciu o tak doniosłe akty woli.

Na koniec pozwolę sobie na przytoczenie całej treści zawierzenia energetyków z sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Tryb.

Matko Boża , Królowo Polski.
Barbarzyński akt świętokradztwa , bezczeszczący w drugą niedzielę Adwentu , Cudowny Obraz Matki Bożej , budzi nasz daleko idący niepokój o szacunek dla tak ważnego, umiłowanego i świętego miejsca w Polsce.
Zaniepokojenie budzą również nasilające się antyreligijne bluźnierstwa, profanacje krzyża, biblii świętej i wielu miejsc kultu.
Obliguje to całą naszą Oddziałową Wspólnotę Duszpasterską NAZARET do szczególnej refleksji i zadośćuczynienia poprzez modlitwę ekspiacyjną.
W tym miejscu dzisiaj tworząc wspólnotę Bożej Miłości przed Twoim cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Śnieżnej w Piotrkowie Tryb. w pełnym hołdzie i oddaniu Tobie umiłowana nasza Pani i Królowo kolejny raz ponawiamy nasz akt zawierzenia.

Akt zawierzenia

Wielka Boga Człowieka Matko Najświętsza Dziewico.
Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy.
Królowo Polski i nasza ukochana Matko.

„Przyzwyczaili się Polacy – mówiąc słowami błogosławionego Jana Pawła II – różne sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne... wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce – tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest obecna.”.
Dlatego i my, Duszpasterska Wspólnota Zawodowa Energetyków, Elektryków i Elektroników „NAZARET”, przyszliśmy do Ciebie Matko, aby podziękować Ojcu Niebieskiemu za to, że Cię stworzył i dał Swemu Synowi za Matkę, Duchowi Św., że Cię ubogacił pełnią Bożych Łask oraz Panu Jezusowi, że nam Ciebie dał jako Matkę. Dziękujemy Tobie Matko, że przyjęłaś każdego z nas za swoje dziecko, naszą Ojczyznę za swe królestwo. Powierzamy Ci Matko i Królowo naszą Ojczyznę, naszą Duszpasterską Wspólnotę, nasze rodziny, zakłady pracy i każdego z nas. Chroń nas i otaczaj opieką, jako swoją własność. Szatan walczy o Twoje Królestwo, lecz Ty zmiażdżyłaś mu głowę. Niech nasza Ojczyzna pozostanie na zawsze Królestwem Twego Syna i Twoim, wierna Panu Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, kościołowi i jego pasterzom. Broń Polskę także przed materialnym, gospodarczym i politycznym niszczeniem, dla kierujących naszym państwem wyproś Boże światło i moc Łaski Bożej, aby dbali o sprawiedliwość i dobro narodu. Wstawiaj się za nami, by również nasza energetyka była oparta o własną polską myśl techniczną i o polskie surowce oraz by Polacy mieli pracę we własnym kraju i nie musieli się poniewierać poza jego granicami.. Wspomagaj naszą wspólnotę „NAZARET”, aby przyczyniała się do Twojej chwały, niech będzie miłującą się rodziną i niech będzie przykładem chrześcijańskiego życia. Prowadź nas Matko i wstawiaj się za nami.
AMEN
W imieniu całej zgromadzonej wspólnoty AKT odczytał honorowy przewodniczący Rady Duszpasterskiej Oddziału Łódź - Teren Energetyków , Elektryków i Elektroników NAZARET w PGE Dystrybucja S.A.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.