Skip to main content

Święto Niepodległości, szkoła ul. Roosevelta 1 (dawna B.Pierackiego)

portret użytkownika Marek

W Święto Niepodległości składam Uczniom i Nauczycielom Szkoły Najserdeczniejsze Życzenia pomyślności, sukcesów w nauce i pracy.
Jestem absolwentem szkoły mieszczącej się w historycznym budynku przy ul. Roosevelta 1, dawniej B. Pierackiego 1. Budynek jest niezmiennie dostojny mimo, że formalne nazwy szkół w nim się mieszczących były różne, jak dzieje naszej Ojczyzny. Jest on ostoją ciągłości tradycji szkoły, którą wykazałem zamieszczając teksty w 4 cz. na łamach portalu.

W dniu Święta Niepodległości zachęcam Uczniów i Nauczycieli do przeczytania:

Cz.1 o przysiędze uczniowskiej złożonej podczas ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej w holu szkoły oraz cz.3, okolicznościowego przemówienia dyrektora szkoły Pana Andysza Uczniowie przysięgali, że pamięć o bohaterach poległych w walkach o samostanowienie narodowe będzie wieczna. Nie udało się tego faktu skazać na zapomnienie.

Życzę by materialnym dowodem dotrzymania przysięgi było wykonanie repliki tablicy zniszczonej przez niemieckie watahy w 1939 r.

M.J.

11 listopada 2013

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak