Skip to main content

Co słychać w listopadzie w Brukseli?

portret użytkownika grzegorz

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów. To rozporządzenie już w niedalekim czasie przyczyni się do zwiększenia opłat za korzystanie środków komunikacji publicznej oraz przewozu towarów. W ramach programu działań w zakresie środowiska naturalnego i opartego na m.in. programie „Czyste powietrze dla Europy” Komisja Europejska przedłożyła wniosek w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza i następnie zaproponowano 21.12.2007 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie normy Euro 6.

Rozporządzenie przedstawia jeden ze środków przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Modernizacja starszych pojazdów ciężarowych i kontroli emisji spalin. Celem więc rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów jest ustanowienie jednolitych zasad budowy pojazdów silnikowych, gwarantujących funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a zarazem zapewniających wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Niestety normy te mogą wyeliminować średnich i małych producentów silników, samochodów ciężarowych oraz autobusów z rynku europejskiego. Powodem są nowe silniki, mają one być jednostkami napędzanymi paliwami alternatywnymi, które charakteryzują się niską emisją tlenków azotu i cząstek stałych. Dlatego też wprowadza się wartości graniczne emisji węglowodorów niemetanowych i metanów. Producenci więc musza dostosować wszystkie nowe pojazdy sprzedawane, rejestrowane lub wprowadzane do obrotu we Wspólnocie, wszystkie nowe silniki sprzedawane lub wprowadzane do obrotu we Wspólnocie oraz wszystkie nowe urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń przeznaczone na części zamienne wymagające homologacji typu zgodnej z wymogami określonymi w art. 8, sprzedawane lub wprowadzane do obrotu we Wspólnocie, posiadające homologację typu zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Do tego celu stwierdzono w dokumencie, że należy wziąć pod uwagę przebieg i okres czasu oraz trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń dla homologacji i typ sprawdzenia zgodności użytkowanych pojazdów lub silników.

Na powyższe przedsięwzięcia badawcze i organizacyjne mogą pozwolić sobie duże korporacje kapitałowe w skali globalnej, które stać na prowadzenia takich badań. Należy tu także postawić pytanie jakie lobby energetyczne stoi za tym rozporządzeniem.

Z dniem 1 października 2014 r. w przypadku nowych pojazdów nie spełniających przepisów niniejszego rozporządzenia, krajowe organy uznają świadectwa zgodności za nieważne dla celów art. 26 dyrektywy 2007/46/WE oraz, ze względów dotyczących emisji zanieczyszczeń, odmawiają rejestracji i zakazują sprzedaży oraz wprowadzenia do obrotu takich pojazdów.

Wraz z tym dniem w naszym kraju firmy produkujące silniki jak np. Andoria i przewoźnicy jak PKS, MPK ale i wiele małych prywatnych firm przewozowych - będą mieli duże problemy. W pierwszym przypadku może ustać produkcja silników, zaś w drugim przypadku PKS, MPK i przewoźnicy nie zarejestrują, nie sprzedadzą żadnego z użytkowanych pojazdów, a to wszystko odczujemy w swoich domowych budżetach.

G.L.

10 grudnia 2008

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Czy można prosić Autora

portret użytkownika Zenon

Czy można prosić Autora oto, aby sposób stały cykliczny informował nas o kolejnych „oryginalnych” pomysłach rewolucjonistów z za biurka?

Zenek

Owszem też liczę...

portret użytkownika witold k
cytuję Zenon

Czy można prosić Autora oto, aby sposób stały cykliczny informował nas o kolejnych „oryginalnych” pomysłach rewolucjonistów z za biurka?

Zenek

Od lat to obserwuję. Często postępujemy na zasadzie „nie bo nie”. Bywamy przeciw, nie bardzo wiedząc czemu. Największych przeciwników hipermarketów najczęściej można spotkać w hipermarketach.

Autor komentowanego artykułu to osoba na co dzień mierząca się z socjalistycznym ustawodawstwem eurokołchozu. Dobrze by było gdybyśmy byli informowani o tych kosmicznych projektach. Szczególnie tych, które na pewno wejdą w życie. Miast płaczu nad rozlanym mlekiem, szykować się do tego co nieuniknione.

Pomysły... ustawodawstwa ośmieszać. Manifestować to. Energię zaś kierować w miejsca, które jeszcze się pozwalają obejść, czy na polityczne formy nacisku. np. zmasowane formy dezaprobaty typu bojkot produktu, czy wyborcza akcja na rzecz przeciwników kołchozu.

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.