Skip to main content

Sąd nierychliwy a czy sprawiedliwy? (1)

portret użytkownika Towarzystwo Patriotyczne
temida.png

W dniu 14 listopada (piątek) 2014 r., w ostatnim dniu samorządowej kampanii wyborczej, na polecenie urzędującej Prezydent Miasta Radomska – także kandydatki na urząd Prezydenta Miasta - kilkanaście godzin przed ciszą wyborczą obowiązującą od godz. 0:00 dn. 15 listopada 2014, bez informacji i konsultacji z innymi Komitetami Wyborczymi, zostały usunięte wszystkie tablice wyborcze znajdujące się na terenie Radomska, z urzędowymi obwieszczeniami wyborczymi oraz materiałami i plakatami wyborczymi wszystkich KW, z wyjątkiem materiałów wyborczych kandydującej Pani Prezydent. Te, zostały wywieszone na innych prywatnych nośnikach, co jak widać, było wcześniej zamierzone, zaplanowane i wykonane. Można by potraktować ten czyn jako pomyłkę, gdyby Prezydent M. Radomska nakazała usunięcie także swoich materiałów wyborczych. Tak jednak się nie stało. Pani Prezydent usunęła wszystkie materiały wyborcze konkurencji a pozostawiła wyłącznie swoje! W ten sposób i tą decyzją kandydująca Pani Prezydent dopuściła się ewidentnego przestępstwa zniszczenia mienia i złamania prawa wyborczego.
Kodeks Wyborczy – art. 109:

§1. materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony
przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami.
§3. Materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.

Zgodnie z prawem wszystkie tablice wraz ze znajdującymi się na nich materiałami reklamowymi wszystkich Komitetów Wyborczych powinny pozostać nietknięte przynajmniej do końca terminu głosowania, tj. do dnia 16. 11. 2014. (niedziela) do godz. 21:00.
Pora tego wydarzenia i cisza wyborcza uniemożliwiały złożenie protestu wyborczego, który Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. mógłby dotrzeć dopiero w poniedziałek 17 listopada 2014 r.

Na tę okoliczność Komitet Wyborczy Wyborców -Towarzystwo Patriotyczne Radomsko, w tym samym dniu złożyło na Policję a następnie w dniu 17 listopada 2014 r., zawiadomienie o zniszczeniu jego materiałów wyborczych a tym samym o prawdopodobieństwie złamania prawa wyborczego i popełnienia przestępstwa, przez Panią Prezydent Radomska, która tą decyzją i takim działaniem przerwała kampanię wyborczą swoim kontrkandydatom do urzędu Prezydenta Miasta, pozbawiając ich równych szans w walce wyborczej z jej kandydaturą. Sama bowiem wykorzystując swoją funkcję samorządową oraz swoje wielkie możliwości finansowe, odebrała możliwość trwania uczciwej konkurencji wyborczej do końca, eliminując materiały wyborcze swoim konkurentom.
W podanej sytuacji oprócz ewidentnego złamania prawa wyborczego mamy do czynienia z nadużyciem władzy, wykorzystaniem sprawowanej funkcji dla zaspokojenia własnych partykularnych interesów, których celem jest utrzymanie się przy władzy. Takie działanie mogło mieć istotny wpływ na końcowy wynik I tury wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
Do tej pory sprawa nie doczekała się prawomocnego sądowego rozstrzygnięcia.

Komenda Powiatowa Policji w Radomsku -Wydz. Prewencji (w m-cu grudniu 2014) orzekła, że ten czyn jest przestępstwem i przekazała sprawę do Wydz. Dochodzeniowo - Śledczego KPP w R-sku.
Tymczasem Prokuratura Rejonowa w Radomsku, w Postanowieniu z dnia 26 stycznia 2015(!), skarżone działanie Prezydent Miasta nazwała utrwaloną praktyką i odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego. W związku z tym KWW TP pod datą 05.02.2015. złożył do Sądu Zażalenie na Postanowienie Prokuratury.
W międzyczasie Komitet Wyborczy Wyborców TP – zgodnie z prawem musiał zostać rozwiązany… Dopiero w dniu 03 czerwca 2015 r. odbyło się w Sądzie Rejonowym w Radomsku II Wydział Karny, pierwsze w tej sprawie posiedzenie (pojednawcze), które jednak nie przyniosło rozstrzygnięcia.
Na tym posiedzeniu Pełnomocnik Wyborczy KWW TP złożył uzupełnienie zażalenia a w dniu 12 czerwca 2014 r., złożył do Prezesa SR w Radomsku wniosek (wraz z uzasadnieniem) o zmianę sędziego referenta.
Natomiast do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. oraz do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi zostały przekazane wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego referenta.
Tymczasem, Rzecznik SA w Łodzi przesłał wniosek do Rzecznika SO w Piotrkowie Tryb., który pozostawia wniosek bez rozpoznania (!).

Uzupełnienie Zażalenia złożone w dniu 03 czerwca 2015 r.:

Sygn. akt: II Kp 54/15

Na posiedzeniu w dniu 03 czerwca 2015 r. powód uzupełnia swoje Zażalenie z dnia 05.02.2015. o poniższe treści:

W zakończonych 24 maja br. wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wypowiedzi i stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dowiodły, że już wyniesienie tylko jednej kartki wyborczej poza lokal wyborczy jest zabronione i ustawowo karalne a nie jest tylko praktyką jak oceniła Prokuratura skarżone działanie Prezydenta Miasta Radomska.
Stoję na stanowisku, że powołana ustawowo do przeprowadzenia, strzeżenia i egzekwowania prawidłowości przebiegu wyborów PKW, w tej materii jest wiodącą i powinna być wzorem także w tym przypadku. A tu zerwano wszystkie plakaty konkurencji!
Można by potraktować ten czyn jako pomyłkę, gdyby Prezydent Miasta Radomska – także kandydatka na Urząd Prezydenta Miasta, - nakazała usunięcie także swoich materiałów wyborczych. Tymczasem usunęła wszystkie materiały wyborcze konkurencji a pozostawiła wyłącznie swoje.
Teraz jasno widać, że umieszczenie/ wywieszenie swoich materiałów wyborczych na innych nośnikach było wcześniej zamierzone, zaplanowane i wykonane. Czyli wcześniej planowano przestępstwo, co dowodzi jego umyślności. Umyślnego perfidnego działania jednego z kandydatów (urzędującego Prezydenta) na urząd Prezydenta Miasta Radomska.
W ten sposób niszcząc materiały wyborcze konkurencji wyborczej, dopuściła się ewidentnego przestępstwa zniszczenia mienia - Kodeks Karny oraz Kodeks Wyborczy.
Niezrozumiałe jest także stosowane przez Prokuraturę rozdzielenie baneru wyborczego od plakatu wyborczego, skoro obydwa stanowiły element tej samej kampanii wyborczej.
Obydwa są swoistymi plakatami, różniąc się jedynie formatem i materiałem z jakiego są wykonane i oczywiście wartością, co w tym przypadku jest zasadniczo istotne.
Obydwa plakaty dotyczą tego samego jednego czynu, dlaczego więc mają skutkować różnorako?
Prokuratura umyślnie rozdziela jedną sprawę po to, by rozbić i pomniejszyć wielkość szkody do kwoty poniżej 500,- złotych.
Łączna wartość tylko szkody finansowej KWW TP Radomsko wynosi 518,40 zł.
Oczywistą oczywistością jest, że koszty finansowe nie ją kosztami pierwszorzędnymi, co w treści naszego i innych Komitetów Wyborczych brzmi bardzo wyraźnie.
Dodając powyższe, podtrzymuję wniosek o uchylenie skarżonego Postanowienia i przekazania sprawy do ponownego przeprowadzenia przez Prokuraturę Rejonową Radomsku.

I co dalej? Oczywiście to nie koniec. Zgodnie z programem Prezydenta RP – Andrzeja Dudy zmieniamy Polskę na lepsze. Nadal bronimy sprawiedliwości i ujawniamy wszelkie przekręty!

Ciąg dalszy w kolejnym odcinku.

Tadeusz Dudkiewicz – Pełnomocnik Wyborczy
KWW –Towarzystwo Patriotyczne Radomsko

Radomsko, 6 września 2015 r.

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak