Skip to main content

List Aptekarzy do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro

Piotrków Tryb., dn.10.05.2016 roku
Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych
z siedzibą
w Piotrkowie Tryb.
ul. Rudnickiego 22
97-300 Piotrków Tryb.
tel. 696040650

Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro

Szanowny Panie Ministrze

Farmaceuci, którzy walczą o swoje miejsca pracy są zbulwersowani postępowaniem Pana Seremeta byłego Prokuratora Generalnego oraz podległych mu prokuratorów, w ciągnącej się od dziesięciu lat, sprawie znikających z Polski leków ratujących życie. Zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie zdecydowanego działania w związku z fiaskiem śledztw dotyczących afery lekowej za rządów PO-PSL.
Opierając się o wieloletnie, doświadczenia i spostrzeżenia stwierdzamy iż postępowania podejmowane przez niezależne prokuratury nie likwidowały bezprawnego, nielegalnego eksportu leków z Polski, a w wielu przypadkach sprawy umarzano z uwagi na niską szkodliwość czynu. Umorzono około 80 (osiemdziesiąt) spraw!
Co więcej Nadzór Farmaceutyczny, który wszczynał sprawy, miał utrudnione monitorowanie dalszego postępowania. W wyniku czego skala tej patologii zwiększała się. Praktycznie rzecz biorąc do tej pory poza pojedynczymi przypadkami nielegalni eksporterzy nie spotykają się z reakcją ze strony prokuratury. Uważamy, że ostatnie posunięcie Pana byłego Prokuratora Generalnego polegające na zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego zakazu reklamy aptek wskazuje na stronniczość Pana Seremeta, że opowiedział się po stronie tych którzy, z placówek systemu zdrowia, jakimi były jeszcze niedawno apteki, uczynili wygodne miejsca do robienia podejrzanych transakcji takich jak: wciskanie klientom (pacjentom) suplementów diety, o znikomej wartości terapeutycznej, odwrócony łańcuch sprzedaży leków i wyłudzanie zwrotu podatku VAT od wyeksportowanych leków.

"Zawarty w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne zakaz reklamowania aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności stanowi najważniejszą podstawę i gwarancję prawidłowego funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego" w liście do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego napisał dr n. farm. Marek Jędrzejczak
Prezes Forum Polskiej Farmacji.
"- W czasie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o refundacji leków, w 2011 roku samorząd aptekarski reprezentowany przez Naczelną Izbę Aptekarską popierał wprowadzenie tego zakazu, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości biorący udział w pracach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej i Komisji Zdrowia głosowali za przyjęciem tego przepisu. Jako wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w latach 2008 – 2016 regularnie uczestniczyłem w posiedzeniach tej Komisji, prezentując wielokrotnie stanowisko środowiska polskich farmaceutów w sprawie zakazu reklamy apteki
i ich działalności " - napisał dalej Marek Jędrzejczak. http://www.rynekaptek.pl/prawo/argumenty-za-zniesieniem-zakazu-reklamy-a...

Aby unaocznić .Panu zaniechania w ściganiu przestępców zajmujących się nielegalnym wywozem leków z Polski przytaczamy wypowiedź Pawła Trzcińskiego, rzecznika Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Paweł Trzciński: "Obecnie istniejące rozwiązania prawne są nieadekwatne do skali problemu. Istnieją apteki, które pomimo zarzutów o nielegalny wywóz leków, nadal funkcjonują, a inspektorzy, którzy wnioskowali o zamykanie tych aptek, mają kłopoty. Opisywana w mediach sytuacja w inspektoracie kujawsko-pomorskim, gdzie w obecności właściciela apteki, bezprawnie funkcjonującej mimo cofnięcia zezwolenia, policja dokonywała w poniżający dla pracowników inspekcji sposób, przeszukania inspektoratu wojewódzkiego." "Nadzór farmaceutyczny przeprowadził specjalne szkolenia dla policji, dzięki czemu udało się wyselekcjonować grupę policjantów rozumiejących nie tylko specyfikę branży, ale również sam problem. Dzięki współpracy przygotowaliśmy obszerny materiał dowodowy. Niestety, w trakcie postępowania mieliśmy silne podejrzenie złej woli ze strony prokuratury. W lubelskiej prokuraturze, która prowadziła tę sprawę, aż trzykrotnie dochodziło do zmian prokuratora prowadzącego, na wniosek prokuratury krajowej. W efekcie każdy prokurator, który był gotowy postawić zarzuty, był zmieniany, a sprawy umarzano.

"Debata redakcyjna miesięcznika "PULS Farmacji" Nr 4/104 z dnia 27.04.2016 roku (załącznik)

Uważamy, że ostatnie posunięcie Pana Seremeta: złożenie Skargi konstytucyjnej : SK 23/15

Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o.o.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, w brzmieniu zmienionym przez art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o...

nie było przypadkowe i ma ścisły związek z umarzaniem spraw dotyczących nielegalnego eksportu leków.

W imieniu

Stowarzyszenia Aptekarzy Tradycyjnych

mgr farm. Piotr Korzeniowski

prezes

Do wiadomości:

Prezes PiS,

Premier RP,

Minister Zdrowia,

Departament Handlu i Usług

w Ministerstwie Rozwoju,

Prasa

3.285715
Ocena: 3.3 (7 głosów)
Twoja ocena: Brak

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.