Skip to main content

Łukasz Piesik

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności - 2

portret użytkownika Łukasz
polska_flaga01.jpg

Część pierwsza

Również Słowacki w poemacie „Kordian” wcielił się w bohatera utworu Kordiana i stojąc na górze Mont Blanc i nie mogąc już żyć z bezczynności wobec utraty przez Polskę niepodległości, woła:
Mogę – więc pójdę! Ludy zawołam! Obudzę!

Poeta widzi swój cel, którym jest walka podobna do czynów Winkelrieda i chciałby widzieć Polskę w roli tego bohatera:

Polska Winkelriedem narodów!
Poświęci się, choć pachnie jak dawniej! Jak nieraz!

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności - 1

portret użytkownika Łukasz
polska_flaga01.jpg

Polska prawie zawsze była krajem zagrożonym przez nieprzychylnych nam sąsiadów a szczególnie przez Niemców i Rosjan. W czasie zagrożenia lub utraty suwerenności państwa, literatura była nacechowana wartościami patriotycznymi, aby zmobilizować cały naród do walki o odzyskanie niepodległości. Tak było po rozbiorach Polski, kiedy straciliśmy jako naród – wolność a Ojczyzna pozostała na długo tylko w sercach i umysłach Polaków. W literaturze polskiej był to okres romantyzmu a poeci wołali o zjednoczenie się przeciwko zaborcom.

Subskrybuj zawartość