Skip to main content

Rok Marka Edelmana – dlaczego nie ogłoszono?

portret użytkownika Z sieci

W Łodzi odbyło się trzecie spotkanie dla uczczenia pamięci Marka Edelmana, bohatera walki w Getcie Warszawskim, społecznika, lekarza, działacza NSZZ „Solidarność” i polityka. Była szansa, że Rok Edelmana zostanie ogłoszony w całej Polsce. Nie został. Wini się za to Sejm. Istotnie to Sejm proklamuje tego rodzaju upamiętnienia. Co roku jest kilku kandydatów. Jest uzgodniona procedura, szanowana przez wszystkie stronnictwa. Wiadomo, że łódzkie Centrum Dialogu im Marka Edelmana przygotowało wniosek w tej sprawie i przekazało z odpowiednim wyprzedzeniem pod opiekę posła lub posłanki z PO. I nie wiadomo, z jakich powodów ten (ta), któremu (której) to powierzono, nie dotrzymał (nie dotrzymała) terminu zgłoszenia. Wniosek wpłynął z 3-miesięcznym opóźnieniem. I nie trafił pod obrady Sejmu. Warto więc zarzut i żal dokładniej zaadresować i podać kto tę sprawę przetrzymał. Znając poglądy szefostwa PiS i PO nie mam wątpliwości, że kandydatura Marka Edelmana zyskałaby odpowiednie poparcie i mielibyśmy Rok Marka Edelmana w całej Polsce. Warto więc podać do publicznej wiadomości kto i dlaczego tę sprawę „zawalił”, zamiast obciążać odpowiedzialnością cały Sejm.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

20 marca 2019

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak