Skip to main content

80 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

MB_Katynska.jpg

80 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Mija 80 lat od Zbrodni Katyńskiej oraz pierwszych masowych deportacji ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego - Golgoty Wschodu.
Mija tez 30 lat od odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Katyńskiego w Piotrkowie Tryb. Z całą pewnością był to jeden z pierwszych, a może pierwszy Pomnik Katyński w III RP.

W cokole pomnika umieszczony został Memoriał.

Przypomnijmy jego treść:

W 50 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ Żołnierze Armii Krajowej,
NSZZ „Solidarność", Społeczeństwo m. Piotrkowa Trybunalskiego
w hołdzie
narodowej sprawy Męczennikom.

Zgromadzeni dnia 29 kwietnia 1990 roku na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Katyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim z najgłębszą czcią i miłością chylą głowy przed Oficerami Wojska Polskiego, bestialsko pomordowanymi przez NKWD w Katyniu, przed Ofiarami obozów sowieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, przed zatopionymi na tratwach w wodach Jeniseju i Morza Białego, przed żywcem palonymi w tajgach syberyjskich.

Zgromadzony lud na placu przed kościołem OO. Bernardynów w hołdzie i w pokorze pada na kolana przed setkami tysięcy córek i synów Narodu Polskiego, mężczyzn i kobiet, dzieci, niemowląt i starców, którzy na ziemi nieludzkiej ponieśli męczeńską śmierć za wiarę i wolność.
Urna z nazwiskami (dotychczas ustalonymi) Synów Ziemi Piotrkowskiej, pomordowanych przez sowieckich katów oraz grudka ziemi katyńskiej przesiąknięta krwią Męczenników spocznie w cokole Pomnika Katyńskiego na wieczną rzeczy pamiątkę.

Bogarodzico! Twoich dzieci krew męczeńską zanieś przed Boga Tron.

Powtórzmy raz jeszcze wypowiedziane wtedy słowa:

Synowie Ziemi Piotrkowskiej! Pomordowani w Katyniu i innych nieznanych miejscach. Znaleźliście nareszcie wiekuiste odpoczywanie w ziemi rodzinnej, ziemi kochanej.

Przechodniu! W miejscu tym uświęconym, gdy usta Twe same składać się będą do modlitwy „Wieczne odpoczywanie", łza spływająca po obliczu nikogo nie zhańbi.

Ale cienie setek tysięcy córek i synów Narodu Polskiego, pohańbionych przez morderców nadal wołają, od lat 50-ciu błagalnie wyciągają ręce do Matki Swojej - Ojczyzny - do nas!

Czekają na polskie Antygony, aby położyły na ich sercach garść ziemi ojczystej, świętej ziemi.
Wtedy dostąpią łaski ukojenia w wiekuistej światłości i pokoju.

O! Matko Polsko! Czyż matka może nie słyszeć owego wołania - lamentu swoich dzieci?

Katyń

Zdławiony krzyk
N i e c h ż y j e P o l s k a
I strzał z pistoletu
W tył głowy

Siew kwiatów
Skrwawiony
Na plon
Na przyszły plon

Kiedy dojrzeje łan
Kto zbierze żniwny kłos
Już czas
Już czas

Żądamy, aby wszystkie miejsca zbrodni sowieckiego ludobójstwa zostały ujawnione a Naród Polski przeproszony.
Domagamy się, aby winni barbarzyńskiej zbrodni zostali postawieni przed Trybunałem i sprawiedliwie ukarani.
Tego wymaga zwyczajna ludzka sprawiedliwość.

Od tego czasu minęło 30 lat.

Autor scenariusza i prowadzący uroczystość
poświęcenia i odsłonięcia Pomnika Katyńskiego

Henryk Łopusiewicz

24 kwietnia 2020

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak

Piotrków Trybunalski tak ma

portret użytkownika Admin

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.