Skip to main content

Niewykorzystana Rocznica

portret użytkownika Z sieci
Solidarnosc_logo.gif

Mój Związek, NSZZ „Solidarność”, nie wykorzystał należycie „okrągłej rocznicy” swych narodzin. Program obchodów adresowany był wyłącznie „do wewnątrz”. Zdajemy sobie sprawę, iż na Zachodzie „postępowe środowiska opiniotwórcze” zrobiły już wiele, by „zamazać i zamilczeć” znaczenie tego zdarzenia dla historii Europy. Bo strajkujący używali flagi narodowej, a nie np. czerwonej. Bo na bramie wywiesili Krzyż, a nie jakiś „symbol neutralny”. Bo na terenie Stoczni Gdańskiej odbywały się Msze św. i było widać przez kraty bramy, że księża słuchają Spowiedzi i udzielają Komunii. Bo w postulatach strajkowych było żądanie transmisji Mszy niedzielnej przez radio na antenie ogólnopolskiej. Bo popierał nas papież oraz „kontrowersyjny” Prezydent USA Donald Reagan. Bo przywódcy „demokratycznych rządów” Europy, z wyjątkiem „kontrowersyjnej” Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, nie bardzo lubianej w „postępowych kręgach”. A więc symbolem zmian jest Obalenie Muru Berlińskiego. Obejrzałem kilka tzw. „filmów dokumentalnych” sporządzonych na Zachodzie. Jako bezpośrednie przyczyny coraz większych zgromadzeń ludu Berlina pod murem wskazywano koncerty zespołów rockowych po jego zachodniej stronie. Jeśli samo wydarzenie poprzedzano jakimś przypomnieniem wcześniejszych wydarzeń w Europie Wschodniej, to był tam Budapeszt ’56 i Praska Wiosna ’68. O przywrócenie Europie pamięci trzeba walczyć. NSZZ „S” ma tu szczególne zadania i odpowiedzialność. Ale Władze RP – też. Organizowane przez sztab Lecha Wałęsy („na złość obu Dudom”) obchody z udziałem prominentnej przedstawicielki Komisji Europejskiej (niestety Czeszki, a nie kogoś ze „starej Unii”) nie stanowią wystarczającego „międzynarodowego nagłośnienia” tego wydarzenia. Mamy całe 5 lat do następne okrągłej rocznicy (i 3 i pół miesiąca do „okrągłej rocznicy stanu wojennego”). Trzeba to porządnie przygotować. Musi to być porządna impreza – z udziałem osobistym Prezydenta i szefa Komisji Europejskiej, delegacji rządowych GB, Włoch, Niemiec i Francji oraz USA. Powinni być szefowie obu wielkich światowych central związkowych oraz amerykańskiego AFL-CIO. Trzeba też pomyśleć o wydawnictwach (zwłaszcza o opublikowaniu przetłumaczonego na kilka języków uchwalonego na I KZD „S” „Posłania do krajów Europy Wschodniej”), filmach i odznaczeniach. Komisja Krajowa NSZZ „S” niezwłocznie powinna powołać „Rocznicowy Zespół Roboczy”.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

17 września 2021

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak