Skip to main content

To nie jest czas na wysuwanie propozycji „jagiellońskich”

portret użytkownika Z sieci

W związku z agresją Rosji na Ukrainę niektórzy publicyści snują marzenia o „przywróceniu jagiellońskiej idei wspólnego państwa Polaków, Ukraińców i Litwinów” a w przyszłości „być może także Białorusinów. To nie jest dobry pomysł. Zarówno Litwini jak i Ukraińcy przeżywają czas „odrodzenia swojej państwowości”. Litwini z trudem tłumią lęk przed „polonizacją” – stąd m.in. ich niechęć do polskiej pisowni nazwisk polskiej mniejszości oraz do funkcjonowania polskich szkół. Ukraińcy w marzeniach o własnym państwie dali się nakłonić do ludobójstwa w latach 1940 na ludności polskiej. Nie dajmy się zwieść dzisiejszemu ociepleniu stosunków – zwłaszcza między Ukraińcami a Polakami. Gdy bezpośrednie zagrożenie Ruskimi minie – wrócą obawy przed polonizacją. Nie należy tego ryzykować. Tym bardziej, że nie „przepracowano” należycie podstaw wzajemnych urazów oraz ich złych, czasem straszliwych, skutków.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

4 maja 2023

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak