Skip to main content

IV konspiracja

portret użytkownika witold k

Wybory 2023. Czy można było inaczej 9

polska-flaga-stare.jpg

Skąd się wzięła patologiczna zmutowana hybryda "posłoministra", czy też "ministroposła"; dlaczego Zjednoczona Prawica dzierżąca administrację Państwa od dwóch kadencji nic tą patologią nie zrobiła a była to okazja do wygrania (podniesienia frekwencji) wyborów po raz trzeci w cuglach. Wyjaśnienie tego to podstawa rozumienia naszej sytuacji. Jasne, że pominę tutaj obciążenia koteryjne, interpersonalne, ect. zakorzenione jako efekt końcowy patologii.

SP12: Komunikat ws. dezinformacji

portret użytkownika witold k
mamipulacja.jpg

z naszego archiwum w kontekście remontu..., którego nie było - wrzesień 2023
Dezinformacją w dezinformację...

[quote]W związku z szerzeniem nieprawdziwych informacji ws. remontu Szkoły Podstawowej nr 12 przez niektóre grupy osób, w tym przede wszystkim przez radnych opozycyjnych, Urząd Miasta wystosował komunikat ws. dezinformowania społeczności SP12.

portret użytkownika witold k

38. Pielgrzymka Energetyków raz jeszcze

Ryszard-Lopacinski-2.jpg

Staram się systematycznie od zawsze (internet), od pierwszej strony internetowej 2002 wspolnota-nazaret.pl, kowalczyka.info.pl dotykać pokazywać fenomen sierpnia 80'. Mowa o DLP i odrodzonych Cechach; Cechach w fabrykach - o duszpasterstwie zawodowym.

Można do tego sięgnąć jest dużo...

Tym razem chcę wykazać te 38 lat pracy świeckich; to wolontariacka praca wedle przyrodzonych, nabytych, wykszatłconych; przymiotów, talentów, kompetencji.

portret użytkownika IMS.PT

Uroczyste otwarcie Łódzkiego Oddziału Instytutu Myśli Schumana

“Moim marzeniem było, żeby pojawiło się środowisko ludzi naśladujących Schumana, którzy by przywrócili politykę polityce, czyli dbali o dobro wspólne” – mówił podczas otwarcia Oddziału Łódzkiego Instytutu Myśli Schumana jego fundator prof. Zbigniew Krysiak doprecyzowując, że mowa o formowaniu mężów zaufania społecznego.

portret użytkownika IMS.PT

Otwarcie łódzkiego oddziału Instytutu Myśli Schumana

09.08.2023 17:00
09.08.2023 19:00

Oddział IMS zostanie otwarty w Łodzi, odbędzie będzie to z obecnością prof. Zbigniewa Krysiaka. Obok prof. będzie grono gości wśród których warto wspomnieć prof. Tomasza Grosse oraz biskupa Marczaka.

IX Piotrkowskie Święto Miodu

portret użytkownika witold k

IX Piotrkowskie Święto Miodu na tle niezauważonego banneru 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej i świadomym niewskazaniu (wobec gawiedzi) parlamentarnego wysiłku pana Grzegorza Lorka w spr. umocowania pszczelarstwa w lepszych warunkach III RP.

Chojniakowe i Tuskowe słoneczka

portret użytkownika witold k

Sprawa jak nazywają "pani Joanny" i jej planowany zlot podobnych pod ksywką „zlot miliona serc” tak mi kojarzy się z piotrowskim słoneczkiem czy też koterią – zbiorowiskiem siedliskiem występującym pod ksywką „słoneczko”. Mowa o zbiorniku wody wypełnionym wodą z "rowu melioracyjnego" pobliskich pól oraz o rozdawaniu zausznikom dostępu to tortu.

Co zaś idzie o zbiornik wody przy ulicy Mast Partnerskich to tu nie ma problemu ze zlotem spływem z pól niestrawionych gnojowic.
Czy pan Tusk podobny materiał zdoła zebrać to nie wiem. Warto by było owy zlot zobaczyć sfotografować.

portret użytkownika witold k

Płacimy jak za zboże

polska-flaga-stare.jpg

Znaczy za dużo. Pewnie pochodzenie tego przysłowia mówi o cenach zboża na przednówku. Nie wiem. Wiem, że już czas kolejny raz wskazać marionetkowość rzekomo możnych i poddaństwo udających możność.

Katolewica jej oblicze z dnia

portret użytkownika witold k
mamipulacja.jpg

Katolewica jej oblicze z dnia. Popis; rzekome oburzenie zakonnika na wypowiedź magdalenkowego kelnera Jarosława Ka. w trakcie pielgrzymki Radia Maryja z lipca 2023 nakazuje zatrzymać się.

Zatrzymać nad naiwnością; bądź co gorsza, świadomą manifestacją - współpracą masonerii kościelnej z antykościelną. To jak idzie o pozostawianie pola ideologom nowego porządku. Niestety. Oprócz wypowiedzi zakonnika TVN-owskiego produktu jest kolejna wypowiedz równie nierozsądna.

Premier się nauczył…

portret użytkownika Z sieci

Premier bywa człowiekiem „naiwnym” – bo szanuje „słowo honoru” jako bezwzględnie obowiązujące zobowiązanie, gwarancję wykonania tego, co się obiecało. Bardzo się cieszył z sukcesu negocjacyjnego, gdy obiecano mu, że kryterium praworządności stosowane będzie tylko jako warunek wykorzystania zgodnie z prawem Funduszu Odbudowy UE wg Krajowego Planu Odbudowy. Wraz z nim cieszyła się delegacja węgierska i gratulowała Polakom sukcesu negocjacyjnego. Bardzo się zdziwili, gdy okazało się, że NIE ma takiego ograniczenia, bo NIE ZOSTAŁO ZAPISANE. A słowo? – Liczy się to, co zapisano!

Subskrybuj zawartość