Skip to main content

Traktat lizboński do Trybunału...

portret użytkownika Piotr M.

Dziś (27.XI.2009) poseł Antoni Macierewicz złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony.

Biuro Poselskie
Antoniego Macierewicza
ul. Hoża 62/1
00-682 Warszawa
tel/fax 022 622-47-80

Quote:

KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu dzisiejszym 27 listopada br. w imieniu 63 Posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożyłem wniosek o orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją RP Traktatu z Lizbony sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007r. W szczególności zaskarżamy art. 1 i art. 2 Traktatu z Lizbony w tym zakresie w jakim zmienione przez niego artykuły Traktatu o Unii Europejskiej dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej wbrew stanowisku Rzeczpospolitej Polskiej aktów prawnych obowiązujących na terytorium RP lub wiążących ją w stosunkach zewnętrznych. Wskazujemy, iż przepisy te są w szczególności niezgodne z art. 90 ust 1 i 3 oraz art. 8 ust. 1 co w szczególności oznacza niezgodność z wyrażoną w preambule Konstytucji RP zasadą suwerennego i demokratycznego stanowienia Rzeczypospolitej Polskiej o losie Ojczyzny oraz zasadą nadrzędności Konstytucji RP nad wszelkim prawem obowiązującym w RP. Wnosimy także o orzeczenie, że Deklaracja nr 17 dołączona do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony jest niezgodna z Konstytucją RP. Równocześnie wnosimy o orzeczenie, że art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2008r o ratyfikacji Traktatu z Lizbony jest niezgodny z Konstytucją RP, w tym zakresie w jakim zgodzie ustawodawcy na związanie Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami traktatowymi z Lizbony nie towarzyszy ustawowe unormowanie stanowiącego udziału Sejmu i Senatu w procesie kształtowania stanowiska RP w każdej sprawie ewentualnego przyjęcia przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej aktu prawnego na podstawie głosowania większościowego.
Zaskarżone przez nas unormowania Traktatu z Lizbony oznaczają, że w tym kształcie jest on niezgodny zarówno z zasadą pierwszeństwa Konstytucji przed każdym innym unormowaniem prawnym jak i z zasadą suwerennego i demokratycznego stanowienia o losie Rzeczypospolitej Polskiej. We wniosku wskazujemy, iż te unormowania Traktatu sprawiły, że między innymi Parlamenty Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej przyjęły ustawy okołotraktatowe zgodnie z którymi wszelkie kwestie podejmowane przez Radę Unii większością głosów muszą uprzednio uzyskać ustawową zgodę parlamentu odpowiednio Czech i Niemiec. Wyrażam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny przychyli się do stanowiska prezentowanego we wniosku złożonym w dniu dzisiejszym.

Antoni Macierewicz
Poseł na Sejm RP
....

Wniosek do pobrania dla zarejestrowanych użytkowników

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Chwała Panu Posłowi Macierewiczowi!

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Chwała Wszystkim Posłom, którzy poparli ten wniosek Swoimi podpisami!
Byli to Posłowie PIS-u i Posłowie Niezrzeszeni!
Imiona i Nazwiska Tych Wspaniałych Osób, zatroskanych o los Ojczyzny, wkrótce znajdą się na stronie
www.trybunalscy.pl!
Piotr Korzeniowski

Cisza

portret użytkownika witold k

czy ktoś widział, słyszał, bądź czytał informację o tym, że Wniosek został złożony w TK? Nie podały tego faktu np. dzienniki TVP1 i TRWAM.
witold k

Jest...

portret użytkownika witold k

Tutaj np. Tutaj jednak dopiero wieczorem. Wniosek jest dostępny u nas i oczywiście na stronie Posła Także na na Prokapitalizm.pl
Mowa zatem o powolnym przebijaniu się informacji... a rzecz tyczy sprawy zasadniczej. Lizbona w Trybunale

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.