Skip to main content

Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej

portret użytkownika Z sieci

Czerwona cegłówka niezbędna do budowania biznesu MLM
Napisano: 26 października 2012 roku
Pogoda nie jest za ciekawa, ale w sercu jakby słońce grzało. Dziesięć minut temu wróciłem z fabryki i trzymam w ręku cudownie pachnącą farbą drukarską pierwszą w Polsce (a może i na świecie?) pracę naukową o branży sprzedaży bezpośredniej i MLM. Książkę „Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej” popełniła dr Alina Warzecha – dziekan wydziału nauk ekonomicznych w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości.

Tę czerwoną cegłówkę – kompendium wiedzy na temat sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego zebrane w jednej, czerwonej i zwartej bryle, powinien mieć przy sobie zawsze w pracy każdy, kto buduje swój biznes w oparciu o DS/MLM. To materiał, który podczas rozmowy rekrutacyjnej, wyciągnięty na stół, wyjaśnia wszelkie wątpliwości, ucina docinki i daje pstryczka w nos maruderom, którzy do tej pory błyszczeli na salonach swoimi wyimaginowanymi na temat network marketingu teoriami. Dlaczego? Po pierwsze, każde twierdzenie w czerwonej cegłówce poparte jest liczbami, faktami oraz wynikami badań zrealizowanymi przez autorkę. Po drugie, książkę napisała osoba, która rzetelną wiedzę na temat biznesu, przedsiębiorczości i marketingu zdobyła drogą naukową, akademicką oraz wypracowała na własnym garbie poprzez doświadczenia osobiste.

Więcej informacji na temat książki opublikuję niebawem na portalu „Network Magazynu”, a jej prapremiera już jutro w Tarnowie Podgórnym, gdzie będzie się edukowała ekipa Rentierzy FM, bo za 15 minut skrzętnie się tam udaję naszym MLM MEDIA CAREM. Do zobaczyska! PS. „Czerwoną cegłówkę” można kupić wysyłając zamówienie na adres: kontakt@networkmagazyn.pl. Cena: 45 zł.

Alina Warzecha jest doktorem nauk ekonomicznych, dziekanem wydziału nauk ekonomicznych w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Doradca ekonomiczny firm i przedsiębiorców zarówno tradycyjnych, jak również marketingu wielopoziomowego. Przedsiębiorca, właściciel firmy PHU ALPIO. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pracowała w charakterze specjalisty ds. marketingu, specjalisty ds. public relations, nauczyciela, lektora języka angielskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i redaktorem naukowym jedynego w Polsce niezależnego pisma o branży DS/MLM – „Network Magazyn”. Uczestniczka wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Autorka wielu opracowań naukowych i badań m.in. na potrzeby Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prelegent wykładów otwartych oraz warsztatów z ramienia Fundacji FOR prof. Leszka Balcerowicza. Wyróżniona Nagrodą Rektorską Rektora GWSP za działalność edukacyjną wśród młodzieży na rzecz przedsiębiorczości. Jako pierwsza w Polsce założyła i opracowała autorskie, afirmowe „Seminarium menedżera MLM”. Autorka bloga dotyczącego biznesu MLM i przedsiębiorczości (www.alinawarzecha.blogspot.com) oraz licznych publikacji naukowych.

Recenzja dr hab. Mariusza Zielińskiego, prof. nzw., Politechnik Śląska wydział organizacji i zarządzania: „Książka zawiera rozważania dotyczące problematyki przedsiębiorczości związanej z marketingiem wielopoziomowym. Ponieważ autorka podjęła próbę określenia podstawowych założeń multi level marketingu z perspektywy naukowej, można ją uznać za nowatorską w tym zakresie. Próba naukowego podejścia do tematu jest tym bardziej istotna, że te same pojęcia używane w ramach MLM i tradycyjnego marketingu mają różną „pojemność”, a niektóre nawet nieco inne znaczenie, co może być źródłem nieporozumień.

Autorka postawiła sobie wiele celów, które z perspektywy charakteru książki można podzielić na naukowe i popularyzatorskie. Nadrzędnym celem naukowym było uporządkowanie nazewnictwa i przedstawienie ogólnego modelu funkcjonowania marketingu wielopoziomowego. Wśród celów popularyzatorskich wymienić można: przełamywanie barier mentalnych, zachętę do podejmowania działalności gospodarczej w ramach MLM, obalenie negatywnych mitów na temat MLM funkcjonujących w społeczeństwie. Moim zdaniem, na tyle na ile pozwala 200 stron tekstu, cele te zostały osiągnięte. Książka ma dobrą strukturę, można w niej dostrzec podejście dedukcyjne, czyli prezentację zagadnienia w ujęciu «od ogółu do szczegółu». Autorka rozpoczyna w rozdziale pierwszym od przedstawienia megatrendów pojawiających się w gospodarce postindustrialnej. Jednym z nich jest przechodzenie od tradycyjnych form biznesu do poszukiwania nowych inicjatyw gospodarczych. Jedną z form podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych jest natomiast MLM. Rozdział drugi zawiera określenie pojęcia i istoty MLM a także jego najpopularniejszej oferty produktowej. Kolejny rozdział poświęcono historii, strategii rozwoju, oraz roli pełnionej przez MLM w gospodarce rynkowej. W dalszej części książki zawarto charakterystykę funkcjonowania przedsiębiorstw MLM na świecie i w Polsce. Rozdziały piąty i szósty, poza literaturą przedmiotu, bazują na badaniach własnych autorki. Przedstawiono w nich perspektywy rozwoju sektora MLM w Polsce oraz scharakteryzowano sylwetkę menedżera MLM z perspektywy jego cech społecznych i psychologicznych. W ostatnim rozdziale podjęto próbę obalenia negatywnych mitów obciążających wizerunek przedsiębiorców działających w ramach MLM w społeczeństwie.

Książa łączy walory naukowo-dydaktyczne (może być wykorzystana jako literatura dodatkowa w studiowaniu marketingu) z walorami praktycznymi. Szczególną uwagę zwrócono na szanse stwarzane dla osób przedsiębiorczych, gdy zdecydują się one na działalność w ramach systemu MLM. Głównymi walorami tej publikacji jest komunikatywność języka i jej utylitarność. Książka jest skierowana przede wszystkim do osób działających w sektorze MLM oraz zastanawiających się nad podjęciem tego rodzaju działalności. Książka powinna także znaleźć zainteresowanie wśród nauczycieli akademickich i studentów kierunków ekonomia oraz zarządzanie.”
Za: http://www.biznesfan.pl/920/multi-level-marketing-w-gospodarce-rynkowej-...

3
Ocena: 3 (1 głos)
Twoja ocena: Brak