Skip to main content

Dzielą los prororoka Jeremiasza

portret użytkownika Jacek Łukasik
Jeremiah.jpg

Kto? Kapłani pokroju księdza Stanisława Małkowskiego i księdza Jacka Międlara. Prorok Jeremiasz był prześladowany przez królów judzkich: Jojakima, Jechoniasza i Sedecjasza oraz przez niektórych ich dworzan (na dworze królewskim miał jednak swoich sympatyków). Nie to jednak rzuciło mnie się najbardziej w oczy podczas lektury Księgi Jeremiasza. Najbardziej przykre chyba były szykany ze strony kierowniczych kół kapłańskich. W pewnym momencie zakazano mu nauczania, ba! – zabroniono mu wstępu do Świątyni Pańskiej w Jerozolimie (mimo, iż Jeremiasz sam był kapłanem).

Kierownicze koła kapłańskie tak chciały się przypodchlebić władzy królewskiej. Obserwując dzisiejsze postępowanie władz kościelnych wobec księży: Stanisława Małkowskiego i Jacka Międlara nie sposób oprzeć się smutnej refleksji: czy władze kościelne tak się chcą przypodchlebić kręgom często antykatolickim: władzy i mediów. Zakończę konkluzją, że kapłanom prześladującym proroka Jeremiasza nic to nie dało: poszli w łańcuchach do Babilonu razem z innymi mieszkańcami Jerozolimy. Jeszcze gorszy los nieraz przypadał w udziale fałszywym prorokom. Księga Jeremiasza wspomina, że „dwóch z nich król babiloński, Nabuchodonozor usmażył na ogniu”.

Ps. Zarzucono mi także, że piszę o księżach i to konkretnych. Otóż tu nigdy nie wyszło żadne obraźliwe słowo pod adresem kapłanów. Ponadto księża, o których niegdyś wspomniałem to kapłani – renegaci: o. Tadeusz Bartoś i ks. Tomasz Węcławski. Czy to, że wezwałem do modlitwy i choćby drobnych ofiar w intencjach podobnych kapłanów jest dla nich jakąkolwiek zniewagą?

Jacek:http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

14 lipca 2016

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak