Skip to main content

Odszedł Januariusz Kowalewicz

portret użytkownika Klub Narodowy
190719januariuszkowalewicz-1.png

Z bólem i niepowetowaną stratą informujemy o odejściu do Pana świętej pamięci Januarego Kowalewicza.

Świętej pamięci organizator i szef Klubu Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim będzie pożegnany Mszą Świętą w kaplicy pogrzebowej w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 19 lipca o godz. 11.30

15 lipca 2019

4
Ocena: 4 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

portret użytkownika ryszard l

To wybitna osoba bardzo oddana sprawom społecznym, filar środowiska, które kształtowało patriotyczną postawę odpowiedzialną za to co Polskę stanowi.
Ta Jego troska o Polski naród zakorzeniony w pięknej tradycji, o ambitną młodzież, która mądrością ma zdobywać to co piękne i wartościowe - ukazana była w Jego wielkim poświęceniu swego czasu na tworzenie środowisk pozytywistycznych.

Ja Januarego wspominam jako lidera, działacza, związkowca NSZZ"S", człowieka który swoim zaangażowaniem wpierał i tworzył środowiska patriotyczne, narodowe, oświatowe, uwłaszczeniowe, przedsiębiorcze, polityczne prawicy i środowisko samorządowe.
Tworzył jako redaktor publikację, pismo - "Piotrkowskie Co Gdzie i Kiedy", która miała zespolić i zaktywizować w dobrych dziełach cały piotrkowski powiat.

Pośród bardzo wielu zaangażowań warto tutaj wspomnieć także, że bez Niego jako aktywnego członka zarządu TOZP nie powstała by szkoła społeczna w Piotrkowie.
Ja mogę wyraźnie powiedzieć, że to Jego jednoznaczna, nieugieta postawa w narastających przeciwnościach i pełne zaangażowanie na które zawsze można było liczyć,
spowodowało spektakularne uruchomienie szkoły podstawowej Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej pomimo licznych zakóceń i perturbacji.
To bezineresowne, merytoryczne zaangażowanie śp. Januarego owocowało i pokonywało to co było niemożliwe.
Bogaty dorobek śp. Kowalewicza wypełniłby wiele kart grubej książki biograficznej.

Dzisiaj warto polecić Bogu bogatemu w miłosierdzie duszę ś.p. Januarego Kowalewicza - naszego nieodżałowanego kolegi, a swoją obecnością na pogrzebie wyrazić wdzięczność za to wielkie dobro które zostawił w naszych sercach.

January Kowalewicz Strong

portret użytkownika Admin

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.