Skip to main content

Na czym powinna poleać normalność w czasach wojny i pandemii?

portret użytkownika Z sieci

P. dr Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, stał się celem najbardziej podłych ataków – w sumie o zakup maseczek bez dopełnienia „właściwych procedur”. Nie wierzę, by atakujący mieli tak krótką pamięć i że już zapomnieli stan niepokoju (mówiąc łagodnie), jaki panował w Polsce, gdy okazało się, że w aptekach zabrakło maseczek i szpitalach też były głównie „chirurgiczne”, a nie antywirusowe. Brakowało też specjalistycznego sprzętu w ilościach odpowiednich do pandemii. Warto przypomnieć, że jej wybuch był przez kilku miesięcy ukrywany (na prośbę Chińskiej Republiki Ludowej) przez lewackie kierownictwo Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Trudno się było przygotować „zawczasu”. Minister zareagował błyskawicznie, na miarę potrzeb wynikających z zagrożenia. Gdyby wdrożył procedury wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych, to trwałyby one po dzień dzisiejszy. Wiem, co piszę, bo jako Prezydent Miasta miałem z nimi do czynienia: terminy zgłaszania ofert, konkurs, ogłoszenie wyników, czas na zgłoszenie protestów, rozpatrywanie protestów itd., itd. – to wszystko pochłania miesiące. Na taką opieszałość nie ma czasu, gdy jest zagrożenie pandemią. Moim zdaniem pan Minister wywiązał się ze swoich obowiązków wzorowo. Nie tylko jako zamawiający niezbędne wyposażenie i sprzęt, ale także jako głównodowodzący w walce z pandemią. I jemu zawdzięczamy, że Polska przeszła przez nią z mniejszymi stratami ludzkimi niż np. Francja, Niemcy czy Szwecja. Zasłużył na order, a nie na podłe, zniesławiające zarzuty. Warto pamiętać, że w nienormalnych czasach pandemii i wojny trzeba środków nadzwyczajnych i decyzji szybko podejmowanych. Moi wykładowcy na zajęciach wojskowych w tzw. „cyklu oficerskim” często powtarzali: w warunkach wojny lepsza jest zła decyzja niż brak decyzji. Pan Minister podejmował decyzje adekwatne do sytuacji i podejmował je szybko. W warunkach pandemii i wojny na tym polega „normalność”.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

8 lipca 2020

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak