Skip to main content

Relikwie Darów Trzech Króli

portret użytkownika Z sieci

Wszyscy wiemy, iż Mędrcy ofiarowali Dzieciątku mirrę, kadzidło i złoto. Mirrę - jako Temu, Który miał ponieść śmierć, by zbawić ludzkość. Kadzidło – Bogu wcielonemu. Złoto – Władcy. Z tych rodzajów darów wyprowadzono wniosek (czy też potwierdzono inne przekazy), że Mędrców był trzech. W roku 2002 media doniosły o rzeczy nieoczekiwanej: w Klasztorze św. Pawła na Świętej Górze Athos przechowywane są od stuleci Relikwie Darów złożonych Jezusowi Chrystusowi w Betlejem. Przekazała je tam chrześcijańska żona i matka sułtanów z zasobów dawnego skarbu cesarzy Bizancjum zawłaszczonego przez Turków. Przekazała za zgodą władcy Imperium Osmańskiego. Aż do roku 2002 niezwykłe Relikwie były przechowywane w tajemnicy: nie pozwalano ich ani fotografować, ani nawet nie pokazywano ich pielgrzymom, odwiedzającym monastyr. W 2002 zapadła sensacyjna decyzja: mnisi nie tylko postanowili pokazać Relikwie szerokiej publiczności, ale też odbyli z nimi pielgrzymkę po najważniejszych Sanktuariach Prawosławia. W tej niezwykłej pielgrzymce odwiedzili najważniejsze cerkwie w Rosji, Białorusi i na Ukrainie. Tam udostępniono je pobożnym wyznawcom wiary chrześcijańskiej i pozwolono na ich fotografowanie. I wtedy dopiero okazała się rzecz arcysensacyjna: Darami były niewielkie wisiorki w liczbie 28. Były one złote, a w złotych płytkach osadzono grudki mirry i kadzidła… Badania potwierdziły, iż są to wyroby sztuki perskiej z I w. AD.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

5 stycznia 2022

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak