Skip to main content

Jeszcze na marginesie 17 września…

ul 17 września.png

17. września w Polsce obchodzony jest jako rocznica agresji sowieckiej, wydarzenia które otrzymało przysłowiowe miano „nóż w plecy”. Na Białorusi dzień ten obchodzony jest obecnie jako „Dzień Jedności Narodowej”. Sama koncepcja świętowania w tym dniu sięga jednak jeszcze czasów radzieckich. Data ta była na tyle ważna, że po dziś dzień na Białorusi spotkać można tabliczki z nazwami ulic, na których widoczne są rosyjskobrzmiące napisy: ул. 17 сентября . Nawiasem mówiąc, w języku białoruskim zapis ten brzmi zupełnie inaczej: вул. 17 верасня . Jako ilustrację załączyłem zdjęcie wykonane w sierpniu 2007 r. w niewielkiej białoruskiej miejscowości Indura położonej 25 km na południe od Grodna. Jest to przykład na różnice w ocenie wydarzeń historycznych i wykorzystywanie ich na potrzeby polityki historycznej, dla której również i dziś zbrojna napaść to „operacja specjalna”, „akcja w obronie mniejszości”, „przyłączenie rdzennych terenów”, czy wręcz „wyzwolenie spod jarzma”.

Paweł

20 września 2022

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak

Białorusin: znaczy Kto

portret użytkownika Admin

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.