Skip to main content

Kłopoty Żydów z Zofią Kossak-Szczucką

portret użytkownika Z sieci

Antysemityzm Zofii Kossak Szczuckiej był niewątpliwy i mocno utrwalony. Ale też nie ulegało wątpliwości jej szczere zaangażowanie w obronę życia ludności żydowskiej zagrożonego przez Niemców. I to w warunkach, gdy jakakolwiek pomoc żydom czy Żydom była karana śmiercią całej rodziny „winnego”. Władysław Bartoszewski, który w r. 1942 włączył się w działalność Frontu Odrodzenia Polski (katolickiej organizacji konspiracyjnej kierowanej przez Zofię Kossak Szczuckiej) i przez kilka lat współpracował z Zofią oraz był członkiem ŻEGOTY aż do wybuchu Powstania Warszawskiego, publicznie i prywatnie opowiadał o kłopotach z uhonorowaniem zarówno ŻEGOTY jak i jej Inicjatorki. Otrzymał tytuł SPRAWIEDLIWEGO WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA od izraelskiego Instytutu Yad Vashem w r. 1966 – i związane z tym prawo do „drzewka pamięci” przy jednej z alejek na terenie parku Instytutu. Bartoszewski opowiadał, iż decyzja o jego upamiętnieniu zapadła dużo wcześniej, ale uznał, że nie może przyjąć tego zaszczytnego tytułu przed upamiętnieniem ŻEGOTY organizacji, której był członkiem. Stało się to w 1963. Przez wiele następnych lat upominał się o uznanie zasług Zofii Kossak-Szczuckiej. Dopiero w 1972 Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał Jej tytuł Sprawiedliwej – pośmiertnie.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

17 maja 2023

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak