Skip to main content

Rocznica kapitulacji polskiej załogi na Kremlu

portret użytkownika Z sieci

7.listopada 1612 r. skapitulowała polska załoga stacjonująca na Kremlu od 2 lat. Polacy wkroczyli tam w wyniku miażdżącego zwycięstwa w bitwie pod Kłuszynem nad przeważającymi siłami koalicji rosyjsko-szwedzkiej. W następstwie tej bitwy wojska polskie opanowały Kreml, a car Wasyl Szujski abdykował i złożył hołd królowi Polski Zygmuntowi III Wazie. Car i jego brat książę Dymitr zmarli na zarazę w zamku w Płocku i pochowani zostali w Warszawie w cerkiewce w tym celu specjalnie wzniesionej. Przez następne dziesięciolecia Rosjanie (także Sowieci) dołożyli wiele wysiłku, by po tamtym zwycięstwie i upokorzeniu nie został w Warszawie żaden ślad. Prochy carów zostały zabrane, cerkiewka zburzona, napisy w Zamku Królewskim – zatarte. Rosjanie świętują kapitulację polskiej załogi jako „Dzień Jedności Narodowej”. Zwycięstwu nad Polakami poświęcone są dwie cerkwie na Placu Czerwonym w Moskwie oraz Pomnik Przywódców Buntu przeciw Polskim Okupantom. Czy kiedyś będziemy wspominać to nasze zwycięstwo i dwuletnią okupację Moskwy? Nie dokonała tego żadna inna armia świata.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

7 listopada 2023

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak