Skip to main content

Stanisław Sojczyński – nauczyciel, żołnierz, bohater

Stanisław Sojczyński.lata 30 -IPN.jpg

Stanisław Sojczyński, „Warszyc”, „Wojnar”, „Zbigniew”, to rzadki przykład człowieka, który nie tylko życie swoje poświęcił Ojczyźnie, ale wykazał się przy tym walecznością i licznymi talentami organizacyjnymi, to bohater, który walcząc zbrojnie z silniejszym przeciwnikiem, niejednokrotnie potrafił zwyciężać.

Przed wojną nauczyciel języka polskiego, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. W czasie wojny obrońca ojczyzny, oficer Armii Krajowej, po wojnie twórca i przywódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

W Armii Krajowej Sojczyński dowodził Obwodem Radomsko i jednocześnie pełnił w Obwodzie funkcję szefa Kierownictwa Dywersji. Do jego najważniejszych osiągnięć należało zaatakowanie niemieckiego więzienia w Radomsku. W wyniku akcji w nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 roku, uwolniono około pięćdziesięciu osób, Polaków i Żydów. Sojczyński, został za tę akcję uhonorowany orderem Virtuti Militari.

„Warszyc”, dowodząc batalionem, brał także czynny udział w akcji „Burza”.

Po wojnie nie złożył broni. Działając w konspiracji wielokrotnie zasłużył się w walce z przestępczą działalnością władz komunistycznych. Najgłośniejszą akcją KWP była noc z 19 na 20 kwietnia 1946 roku, kiedy z aresztu UB w Radomsku uwolniono 57 więźniów.

Dopiero zdrada w szeregach współpracowników przerwała działalność „Warszyca”. Został skazany na śmierć i stracony 19 lutego 1947 roku.

Do 1992 roku, kiedy uchylono skazujący wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego, pozostawał żołnierzem wyklętym, nieuznawanym przez peerelowskie władze.

Jako mieszkańcy Ziemi Piotrkowskiej dumni jesteśmy, że właśnie tutaj urodził się i walczył ktoś taki jak Stanisław „Warszyc” Sojczyński. Uważamy też, że swoją działalnością zasłużył na pamięć pokoleń i najwyższe odznaczenia. Dlatego w pełni przychylamy się do wniosku o nominację kpt. Sojczyńskiego do stopnia generała.

kristoff104: http://krzyskowadolina.salon24.pl

20 października 2009

Powiązane

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Polskie rekolekcje... czy wyrzut sumienia

portret użytkownika witold k

Wskażę Pasternika postać literacką - mojego idola. Przypomnę Hubala i Rotmistrza Pileckiego przez Stanisława Sojczyńskiego po księdza Jerzego Popiełuszkę. Zawsze Polska wydaje Syna, który daje nadzieje wielu i wyrzut sumienia niektórych.

No właśnie. Warszyc - najpóźniej na 15 sierpnia 2009 miał być pośmiertnie awansowany do stopnia generała. Do tej pory nominacji nie ma. Może będzie, do 8 listopada 2009 – w Kamieńsku odsłonią pomnik legendarnego Warszyca.

To, że piotrkowskie komuszki wypuczone w pole przez ministranta Leszka Millera z trudem przyjmują do wiadomości, że Warszyc może być generałem... można zrozumieć. Tego, że po raz trzeci odgrzewa się uruchomiony przez ZBOWID podział w rodzinie... to już nie można zrozumieć... ja nie rozumiem.

witold k

Mam pytanie

Warszyc do bardzo ważna postać. Wiele napisano, powiedziono... to nasz Ziomek. Co w tej sprawie zrobiły piotrkowskie środowiska prawicy. Bo Burmistrz Kamieńska wszyscy wiemy co zapraszam.

Krzysztof

Trybunalscy.pl

portret użytkownika Admin
cytuję KędzierskiK

Warszyc do bardzo ważna postać. Wiele napisano, powiedziono... to nasz Ziomek. Co w tej sprawie zrobiły piotrkowskie środowiska prawicy. Bo Burmistrz Kamieńska wszyscy wiemy co zapraszam.

Krzysztof

Staramy się po pierwsze włączać do społecznych akcji: petycji, apeli. Zamieszczamy teksty, informacje także własne Tutaj
Admin

Trzeba to jasno powiedzieć

Trzeba to jasno powiedzieć. Poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz swym Listem poruszył temat i cały czas ma sprawę awansu na uwadze. Należy tu także wskazać Dziennik Polska i pana Marka Obszarnego, który wiele razy pisał o sprawie i problemach.

Monika Bremerska

Chcę przypomnieć

Chcę przypomnieć również, że PiS w Biurze Posła Antoniego Macierewicza zbierał podpisy pod petycją o nominację "Warszyca" do stopnia generała. Przeprowadziliśmy też rozmowę z historykami naszego miasta, zachęcając ich do publicznej debaty na temat Bohatera Narodowego - kapitana Sojczyńskiego ale to także wiele, bardziej lub mniej formalnych działań uruchamiających ludzką świadomość w tej sprawie.

Piotr

Pozwolę

Pozwolę sobie zacytować słowa Stanisława Sojczyńskiego ps.Warszyc i w ten sposób odpowiedzieć niektórym, dlaczego ten bohaterski żołnierz założył Konsp. Wojsko Polskie.
"Darowano nam Polskę i ustanowiono rządy nad Nidą, jakbyśmy byli narodem żebraków, jakbyśmy czekali przez sześć lat wielkich zmagań na koniec wojny z założonymi rękami, jakbyśmy nie toczyli najkrwawszych na kuli ziemskiej walk i jakbyśmy nie przerośli - naszych rzekomych dobroczyńców - gotowością do poświęceń i bohaterstwem.

Na świętych ołtarzach Wawru, Oświęcimia, Majdanka, Warszawy, leśnych partyzanckich pobojowisk, spacyfikowanych po barbarzyńsku miast i wsi, dokonano najhaniebniejszej profanacji: stworzono sztuczną - jakby w naszych sercach nie żyła prawdziwa - Polskę, która jest usankcjonowaniem wszelkiej podłości, zła i zdrady".

Monika Bremerska

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.