Skip to main content

Posłanki i Posłowie RP do Parlamentu Europejskiego

portret użytkownika witold k
przypomnijmy o rotmistrzu2.jpg

Szanowni Państwo

Portal publicystyczno - polityczny trybunalscy.pl jest uczestnikiem zapoczątkowanej w styczniu 2008 r. przez Fundację Paradis Judaeorum, akcji społecznej "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki"). Dokumentacja pod adresem www.michaltyrpa.blogspot.com

Zasadniczym celem naszej inicjatywy jest ustanowienie 25 maja - rocznicy zamordowania ś.p. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Przy okazji informuję, że środowisko naszego portalu, także inne środowiska naszego miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak i władze miasta przykładają wiele staranności, której celem jest, przywołanie postaci Rotmistrza. Mamy w naszym mieście, Rondo Rotmistrza Pileckiego. Dziś na Zamku Królewskim, obecnie Muzeum odbył się Dzień Rotmistrza Pileckiego. Podczas spotkania organizatorzy przedstawili program nadzwyczaj bogaty w treść historyczną jak merytoryczną. Więcej, na Spotkaniu obecny był Syn Andrzej.

W tym szczególnym dla Polski czasie, możemy i powinniśmy w sposób szczególny zadbać o sprawy naprawdę ważne. Sprawy, których doniosłość przekracza podziały polityczne.

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, 27 lub 28 kwietnia b.r. prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego AFET podejmie decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia rekomendacji projektowi Zalecenia dla Rady Europejskiej w sprawie ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

W tej bardzo konkretnej kwestii wiele zależy od postawy każdej i każdego z polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego.

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, jaką kierował do Państwa w tej sprawie Michał Tyrpa - prezes Fundacji Paradis Judaeorum, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Czy w najbliższych dniach, tzn. przed 27 kwietnia b.r. gotowi są Państwo dołożyć starań, aby zwiększyć szanse pozytywnego zaopiniowania przez prezydium AFET, projektu ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem?

Czy w tej sprawie można liczyć na każdą Posłankę i każdego Posła Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego?

Proszę o odpowiedź.

Z poważaniem

Witold Kowalczyk - redaktor portalu

Piotrków Trybunalski, 22 kwietnia 2010

Otrzymują Panie i Panowie Posłowie do Parlamentu Europejskiego:

* Piotr Borys
* Jerzy Buzek
* Małgorzata Handzlik
* Jolanta Hibner
* Danuta Hübner
* Danuta Jazłowiecka
* Sidonia Jędrzejewska
* Filip Kaczmarek
* Lena Kolarska-Bobińska
* Jan Kozłowski, poseł do PE od 4 marca 2010
* Krzysztof Lisek
* Elżbieta Łukacijewska
* Bogdan Marcinkiewicz
* Sławomir Nitras
* Jan Olbrycht
* Jacek Protasiewicz
* Jacek Saryusz-Wolski
* Joanna Skrzydlewska
* Bogusław Sonik
* Róża Thun
* Rafał Trzaskowski
* Jarosław Wałęsa
* Paweł Zalewski
* Artur Zasada
* Tadeusz Zwiefka
* Andrzej Grzyb
* Jarosław Kalinowski
* Czesław Siekierski
* Adam Bielan
* Tadeusz Cymański
* Ryszard Czarnecki
* Marek Gróbarczyk
* Michał Kamiński
* Paweł Kowal
* Jacek Kurski
* Ryszard Legutko
* Marek Migalski
* Mirosław Piotrowski
* Tomasz Poręba
* Konrad Szymański
* Jacek Włosowicz
* Janusz Wojciechowski
* Zbigniew Ziobro
* Lidia Geringer d'Oedenberg
* Adam Gierek
* Bogusław Liberadzki
* Wojciech Olejniczak
* Joanna Senyszyn
* Marek Siwiec
* Janusz Zemke

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Szanowny Panie,

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie,

w imieniu Pana Posła Marka Migalskiego pragnę poinformować, że Pan Poseł Migalski obok Posła Poręby jest współsygnatariuszem wniosku do Komisji Spraw Zagranicznych dotyczącej ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Zapewniam, że Pan Poseł dokłada wszelkich starań aby zapewnić poparcie dla tej inicjatywy.

Z poważaniem,

Sonia Nandzik
Assistant to Marek Migalski
European Parliament

Szanowni Państwo,

portret użytkownika Admin

Szanowni Państwo,

Wraz z pozostałymi posłami PiS gorąco popieram tę propozycję.

Dziś problemem jest gra na czas europejskiej lewicy.

Będziemy jednak śledzili tę sprawę i wywierali nacisk na przyjęcie stosownego zalecenia w sprawie upamiętnienia walki z totalitaryzmami w Europie przez przypomnienie europejskiej opinii publicznej postawy i osoby Rotmistrza Pileckiego.

Z poważaniem

Konrad Szymański

Wielkopolski Poseł PiS do PE

www.KonradSzymanski.pl

W imieniu posła Kozłowskiego

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie,

W imieniu posła Kozłowskiego chciałabym poinformować, iż poseł

popiera Państwa inicjatywę ustanowienia 25 maja Międzynarodowym

Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Z poważaniem,

Aleksandra WIATR
Assistant to Jan Kozłowski, MEP
EPP Group in the European Parliament

W imieniu Posła do PE Jacka Kurskiego

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie,

W imieniu Posła do PE Jacka Kurskiego dziękuję za wiadomość.

Poseł Jacek Kurski razem z pozostałymi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości popiera propozycję ustanowienia rocznicy zamordowania. rtm. Pileckiego - Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Chociaż nie jest członkiem komisji AFET na pewno weźmie udział we wszystkich inicjatywach służących upamiętnieniu bohaterskich dokonań i osoby rtm. Witolda Pileckiego.

Pozdrawiam
Marcin Frydrych
Biuro Posla do PE Jacka Kurskiego

Parlement européen
Bât. Willy Brandt
02M091

Szanowny Panie Redaktorze,

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie Redaktorze,
Poniżej przedstawiam odpowiedź udzieloną Panu Michałowi Tyrpie w imieniu posła Janusza Zemke.
Marek Tomczyk, ast
___________________________________________

Szanowny Panie Prezesie,

Z upoważnienia posła Janusza ZEMKE, uprzejmie dziękuję za korespondencję dotyczącą poparcia projektu zalecenia dla Rady w sprawie ustanowienia 25 Maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, która została w ostatnim czasie złożona w Parlamencie Europejskim przez grupę polityczą Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKiR).

Już wstępna analiza tego dokumentu prowadzi do wniosku, że dalsze prace nad tą inicjatywą stoją pod poważnym znakiem zapytania. Kluczowe są tu niestety kwestie formalne, które inicjatorzy wniosku - zdaje się - zupełnie pominęli, bądź po prostu zignorowali.

Omawiany projekt zalecenia dla Rady został wniesiony na podstawie przepisu regulaminu PE (art. 121), który stanowi, że tego rodzaju wnioski mogą dotyczyć wyłącznie kwestii objętych tytułem V Traktatu o Unii Europejskiej (tj. działań zewnętrznych Unii oraz Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa). Mając na uwadze, że ustanowienie dnia pamięci wykracza poza wymieniony zakres, należy stwierdzić, że w omawianym przypadku do osiągnięcia celu dobrano jednoznacznie nieadekwatny środek.

Proszę zatem wyjaśnić, w jaki sposób mamy skutecznie argumentować na rzecz skierowania takiej inicjatywy do dalszych prac parlamentarnych, skoro pod względem formalno-prawnym jest ona niedopuszczalna od samego początku? Czy Pana zdaniem, tego rodzaju działanie posłów EKiR, którzy wystąpili z de facto pozorną inicjatywą zasługuje na aprobatę? Przecież, jako parlamentarzyści, działają oni na podstawie oraz w ramach regulaminu PE, i musieli od początku doskonale zdawać sobie sprawę, że omawiany wniosek nie ma możliwości dojścia do skutku. No, może wyłącznie poza wymiarem politycznym w skali krajowej, gdyż potem cała sytuacja zostanie przedstawiona zapewne tak, że oto posłowie EKiR wyszli naprzeciw słusznym oczekiwaniom kierowanej przez Pana fundacji, a fiasko tej inicjatywy jest owocem złych intencji polityków pozostałych frakcji.

Osobiście zapewniam Pana, że motywy przyświecające dążeniom do ustanowienia europejskiego dnia pamięci o bohaterach walk z totalitaryzmami są dla mnie jasne i słuszne. Dlatego pragnę Pana uprzejmie poinformować, że w kwietniu ubiegłego roku, Parlament Europejski - po przeprowadzeniu debaty - przyjął rezolucję w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu (P6_TA 2009/0213), gdzie w sposób jednoznaczny i stanowczo potępione zostały tego rodzaju reżimy, oddano cześć i szacunek dla ich ofiar, jak również hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko tyranii i uciskowi.

Ponadto Parlament Europejski wezwał adresatów rezolucji, w tym m.in. parlamenty państw członkowskich, do ustanowienia dnia 23 sierpnia ogólnoeuropejskim dniem pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych.

Z poważaniem,

Marek Tomczyk, asystent

Dziękuję za Pana email.

portret użytkownika Admin

Szanownay Panie Kowalczyk,

Dziękuję za Pana email. W nawiązaniu do Pana prośby chciałabym wyrazić głęboki szacunek dla osób, które walczyły o wolność i wyzwolenie spod nazistowskiej lub sowieckiej władzy totalitarnej. Zapewniam Pana o swojej gotowości poparcia projektu ustanowienia 25 Maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Z poważaniem,

Sidonia Jędrzejewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski

Europejska Partia Ludowa

Parlement Europejski
Bât. Altiero Spinelli

Bardzo dziękuję za maila.

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie Kowalczyk,

Bardzo dziękuję za maila. Z przyjemnością zapoznałem się z dokumentacją akcji społecznej "Przypomnijmy o Rotmistrzu". Zaiste, jest to sprawa wielkiej wagi, zarówno dla Polaków jak dla wszystkich Europejczyków. Dlatego też, ze swojej strony dołożę wszelkich starań, by Komisja AFET udzieliła rekomendacji projektowi Zalecenia dla Rady Europejskiej w sprawie ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Borys
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szanowny Panie,

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie,

Tak.

Z poważaniem,

Filip Kaczmarek

KOMUNIKAT KLUBU PO-PSL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

portret użytkownika Admin

Polski Klub Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim popiera inicjatywę w sprawie ustanowienia 25-go maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, w tym uhonorowania zasług Rotmistrza Pileckiego.

Przewodniczący Klubu uzyskał poparcie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) dla tej inicjatywy.

Na wniosek naszego Klubu koordynatorzy EPL poparli ideę podjęcia w najbliższym czasie dalszej dyskusji na ten temat na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych PE. Jednak ze względu na zgłoszone przez inne grupy polityczne zastrzeżenia natury proceduralnej, decyzja o projekcie została przekazana Konferencji Przewodniczących (składającej się z Przewodniczącego PE oraz przewodniczących grup politycznych), na której EPL ponownie wesprze tę inicjatywę.

Szanowny Panie

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie

Dziękuję bardzo za list wspierający inicjatywę ustanowienia 25 maja, w rocznicę śmierci Rotmistrza Pileckiego, Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Uważam, że inicjatywa ta powinna łączyć wszystkich polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, bez względu na podziały polityczne. Wyrażam również ubolewanie, że nie udało się dotychczas tego projektu przeprowadzić.

Jako poseł PSL, działając w duchu porozumienia ponad podziałami, razem z innymi posłami należącymi do Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim (PSL oraz PO) popierałem i popieram ten projekt. Chciałem zaznaczyć, że przekonaliśmy kolegów posłów z naszej Grupy do jego poparcia. Niestety, inne grupy polityczne złożyły zastrzeżenia natury proceduralnej. W związku z tym decyzja o jego przyszłości podjęta będzie przez Konferencję Przewodniczących (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący grup politycznych), na której przedstawiciel EPL również poprze tę inicjatywę. Ze swojej strony mogę zapewnić, że będę się starał rozwiewać wątpliwości kolegów z innych grup politycznych, i przekonywać ich do poparcia projektu.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Grzyb

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej

Szanowni Państwo,

portret użytkownika Admin

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za przesłaną wiadomość. Polski Klub Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim popiera inicjatywę w sprawie ustanowienia 25-go maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, w tym uhonorowania zasług Rotmistrza Pileckiego.

Przewodniczący Klubu uzyskał poparcie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) dla tej inicjatywy.

Na wniosek naszego Klubu koordynatorzy EPL poparli ideę podjęcia w najbliższym czasie dalszej dyskusji na ten temat na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych PE. Jednak ze względu na zgłoszone przez inne grupy polityczne zastrzeżenia natury proceduralnej, decyzja o projekcie została przekazana Konferencji Przewodniczących (składającej się z Przewodniczącego PE oraz przewodniczących grup politycznych), na której EPL ponownie wesprze tę inicjatywę.

Z poważaniem,

Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej
http://www.lenalubelska.pl

Szanowny Panie,

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie,

Polski Klub Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim popiera inicjatywę w sprawie ustanowienia 25-go maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, w tym uhonorowania zasług Rotmistrza Pileckiego. Przewodniczący Klubu uzyskał poparcie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) dla tej inicjatywy. Na wniosek naszego Klubu koordynatorzy EPL poparli ideę podjęcia w najbliższym czasie dalszej dyskusji na tentemat na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych PE. Jednak ze względu na zgłoszone przez inne grupy polityczne zastrzeżenia natury proceduralnej, decyzja o projekcie została przekazana Konferencji Przewodniczących (składającej się z Przewodniczącego PE oraz przewodniczących grup politycznych), na której EPL ponownie wesprze tę inicjatywę.

Z poważaniem,

Małgorzata Handzlik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szanowny Panie,

portret użytkownika Admin

Szanowny Panie,

Polski Klub Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim popiera inicjatywę w sprawie ustanowienia 25-go maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, w tym uhonorowania zasług Rotmistrza Pileckiego.

Przewodniczący Klubu uzyskał poparcie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) dla tej inicjatywy.

Na wniosek naszego Klubu koordynatorzy EPL poparli ideę podjęcia w najbliższym czasie dalszej dyskusji na ten temat na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych PE. Jednak ze względu na zgłoszone przez inne grupy polityczne zastrzeżenia natury proceduralnej, decyzja o projekcie została przekazana Konferencji Przewodniczących (składającej się z Przewodniczącego PE oraz przewodniczących grup politycznych), na której EPL ponownie wesprze tę inicjatywę.

Z poważaniem,

Joanna Skrzydlewska

Deputowana do Parlamentu Europejskiego

Szanowny Panie,

portret użytkownika Admin

Polski Klub Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim popiera inicjatywę w sprawie ustanowienia 25-go maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, w tym uhonorowania zasług Rotmistrza Pileckiego.

Przewodniczący Klubu uzyskał poparcie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) dla tej inicjatywy.

Na wniosek naszego Klubu koordynatorzy EPL poparli ideę podjęcia w najbliższym czasie dalszej dyskusji na ten temat na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych PE. Jednak ze względu na zgłoszone przez inne grupy polityczne zastrzeżenia natury proceduralnej, decyzja o projekcie została przekazana Konferencji Przewodniczących (składającej się z Przewodniczącego PE oraz przewodniczących grup politycznych), na której EPL ponownie wesprze tę inicjatywę.

Z poważaniem

Bogdan Marcinkiewicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo,

portret użytkownika Admin

Nawiązując do wiadomości pana Michała Tyrpy, delegacja PiS w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE pragnie poinformować, iż projekt ustanowienia Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem i uczczenie pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego jest sprawą priorytetową dla posłów PiS.

Inicjatywa posła Tomasza Poręby została omówiona przez poszerzone prezydium (Enlarged Bureau) Komisji Spraw Zagranicznych. Zabiegając o poparcie tej inicjatywy Przewodniczący Grupy EKR, Michał Kamiński, wystosował pismo do przewodniczącego PE Jerzego Buzka informując o swoim zamiarze przedstawienia projektu na Konferencji Przewodniczących. Uczyni to podczas obrad Konferencji podczas najbliższej sesji plenarnej w Strasburgu.

Zarzuty, że cała inicjatywa może zostać pogrzebana przez posłów PiS są kuriozalne. Zważywszy, że to właśnie posłowie tej partii zabiegają o ustanowienie Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem od zeszłej kadencji, kiedy to poseł Hanna Foltyn – Kubicka po raz pierwszy przedstawiła ten projekt na forum PE.

Przesunięcie w czasie debaty na forum Konferencji Przewodniczących z przyczyn niezależnych od posłów z grupy EKR w żaden sposób nie jest równoznaczne z zaprzepaszczeniem całej inicjatywy. Oznacza jedynie wydanie decyzji w późniejszym terminie.

Jeszcze raz pragnę zapewnić o całkowitym poparciu dla akcji ze strony jej inicjatora w PE, posła Tomasza Poręby oraz wszystkich posłów PiS w grupie EKR.

Z poważaniem,

Jakub Piasecki

Biuro Prasowe Delegacji Polskiej w Grupie EKR w PE

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.