Skip to main content

Oświadczenie A. Macierewicza ws. L. Wałęsy

A. Macierewicz

W związku z wypowiedziami na temat materiałów archiwalnych dotyczących pana Lecha Wałęsy informuję, że umieszczając nazwisko Lecha Wałęsy w Sprawozdaniu przekazanym Sejmowi w dniu 4 czerwca 1992 r. dysponowałem oryginałami dokumentów. Część z nich została odnaleziona w wyniku kwerendy przeprowadzonej w związku z realizacją uchwały Sejmu RP z 28 maja 1992 r. w podległych Szefowi UOP jednostkach organizacyjnych.

Wśród dokumentów oryginalnych do najważniejszych należały:

1. karta rejestracyjna na nazwisko Lecha Wałęsy stwierdzająca, że został on zarejestrowany jako Tajny Współpracownik Służby Bezpieczeństwa;

2. Dziennik Rejestracyjny Wydziału III SB w Gdańsku, w którym odnotowano fakt rejestracji TW ps. Bolek 29 grudnia 1970 r. i zdjęcia z ewidencji 19 czerwca 1976 r.;

3. Arkusz internowanego z 28 listopada 1980 stwierdzający, fakt "pozyskania do współpracy z SB Lecha Wałęsy";

4. doniesienia agenturalne i notatki ze spotkań z Lechem Wałęsą jako TW Bolek zawarte w sprawach obiektowych kryptonim "Arka" i "Jesień 70";

5. charakterystyka Lecha Wałęsy jako Przewodniczącego KKP NSZZ "Solidarność"zawarta w sprawie obiektowej kryptonim "Związek"/"Klan", w której odnotowano fakt jego współpracy z SB.

Wszystkie te dokumenty po przekazaniu Prezydentowi Lechowi Wałęsie w 1993 r. zostały zniszczone. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w ostatnich dniach przez "Nasz Dziennik" oraz "Uważam Rze" poświadczone kopie części z nich ( dokumenty wymienione w pkt.4 i 5) zostały odnalezione w Archiwum Sejmowym. W związku z tym, zwracam się do władz Sejmu RP o przekazanie ich do Instytutu Pamięci Narodowej celem udostępnienia opinii publicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

Antoni Macierewicz
Minister Spraw Wewnętrznych RP 1991-1992r.

Warszawa 20. 02. 2012 r.

Powiązane

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak

Nie raz nie dwa

portret użytkownika witold k

w mojej pisaninie można natknąć się na jak nazwę moje kombatanctwo. Nie wieszam własnego biogramu, choć jest prawie gotowy, ponieważ czekam na innych, wedle mego rozeznania ważniejszych... No. W tej sprawie (TW Bolka) zawsze zabieram głos.

Najwyżej cenie sobie współpracę z Grupą Roboczą Komisji Krajowej NSZZ "S". To, jakby dziś powiedzieć, prawica opozycji antykomunistycznej. Widziadłem zatem na bieżąco nieprawdopodobną nienawiść Lecha Wałęsy do tego co robimy. Dowiadywałem się, z pierwszej ręki, jak geremki i spółka pilnują i indoktrynują prostego człowieka... Wszystko robiliśmy pomimo wałesowego zacietrzewienia żeby wyciągnąć go z matni. Nie dał się... Wręcz przeciwnie zaperzał się. Nic nie można było zrobić. Poniewierał tych, na których wcześniej kapował. To oryginalny przykład pożytecznego idioty. Dużo mogę o tym mówić... Np. po 4 czerwca pisałem do Lecha Wałęsy aby wziął na siebie odpowiedzialność za TW Bolka, że to bardzo ważne dla przyszłości kraju. Ten poprzez doradztwo ubeków, z własnej kancelarii, rozwiązał Sejm i włączył się, w ten sposób, po raz druki w uwłaszczenie się komuny, cześć z nich potem założyła PO. A Donaldów to chyba pamiętamy z Nocnej Zmiany...

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.