Skip to main content

Kulisy nieporozumienia w Porozumieniu

portret użytkownika Z sieci
Włodzimierz_Tomaszewski_Sejm_2019.jpg

W piątkowym wydaniu Dziennika Łódzkiego ukazał się obszerny wywiad z p.pos. Włodzimierzem Tomaszewskim przeprowadzony przez p.red. Marcina Dardę. Redakcja nadała mu tytuł „Gdyby nie ja, Gowin byłby po drugiej stronie, a rządu PiS mogłoby już nie być”.

Pan Poseł ujawnia, iż posłowie Porozumienia Prawicy nie byli świadomi niebezpieczeństwa, jakie dla istnienia ich formacji stanowiłaby ewentualna klęska wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy. Opisuje też przyczyny wewnętrznego konfliktu w tej partii oraz swoją w nim pozycję. Jego zdaniem „bunt Bielana”, oskarżanego o próbę wyprowadzenia części posłów z Porozumienia był reakcją na próbę wyprowadzenia Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy. Wiosną ub. roku p. Jarosław Gowin „widział się w roli marszałka Sejmu, prezydenta czy premiera”, oczywiście pod warunkiem wystąpienia Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy i doprowadzenia do kryzysu politycznego, zmiany władz oraz wycofania poparcia dla p. Adama Dudy. Pan J. Gowin, zdaniem p. Posła, uznał, iż zdobycie przez Porozumienie tylu mandatów poselskich w ostatnich wyborach może zaowocować tym, że „w następnych wyborach nie będzie mile widziane na wspólnych listach”. Działania podjęte przez pp. Adama Bielana, Włodzimierza Tomaszewskiego oraz kilku innych posłów z PP, groźba otwartego buntu, doprowadziły do tego, że obecnie „wszystkie strony tego sporu deklarują, że chcą być trwałymi partnerami w ramach ZP”. Przypomnijmy, iż p. W. Tomaszewski walcząc o utrzymanie koalicji – Zjednoczonej Prawicy – jednocześnie głosi, iż „nie ma Porozumienia Prawicy bez Jarosława Gowina”. Nie ulega wątpliwości, iż p. Jarosław Gowin ma daleko idące wątpliwości, czy interes jego partii polega na trwaniu w roli koalicjanta PiSu, czy nie stanie się „przystawką”, którą PiS zmiecie ze sceny politycznej?… Dla „buntowników” był to problem: „jak najlepiej realizować misję Zjednoczonej Prawicy dla Polski, nie narażając jednocześnie szans własnej partii w przyszłych wyborach?”

Do innych wątków wywiadu będę wracał.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

8 marca 2021

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak