Skip to main content

Jan Pietrzak odznaczony

portret użytkownika Z sieci

Dowiedziałem się, że Jan Pietrzak został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Nie wiem, jak się to stało, że nie zauważyłem tej wiadomości. Bardzo się cieszę, że wreszcie został doceniony. To człowiek wielce zasłużony dla naszej kultury narodowej i wielki patriota. Był założycielem słynnego w latach 1960ych studenckiego kabaretu „Hybrydy” – prawdziwej „wylęgarni wielkich talentów scenicznych”. Później założył kolejny kabaret „Pod Egidą” – jeden z tych które formowały kulturalne życie naszej stolicy na przełomie lat 60ych i 70ych ubiegłego stulecia. Pochodzi z rodziny przedwojennych komunistów, sam był członkiem ZMP i PZPR. Wrażliwość społeczna i patriotyzm sprawiły, że ewoluował w kierunku krytyki władz PRL i stworzonej przez nie rzeczywistości. Kabaret Pod Egidą „cieszył się” coraz większym zainteresowanie SB. Coraz bardziej interesowała się też jego twórcą – bez względu na miejsce i rodzaj pracy. Jestem przekonany, że jego zerwanie z PRLem nastąpiło wskutek niespodziewanej dla władz popularności pieśni jego autorstwa „Żeby Polska była Polską”, za którą otrzymał główną nagrodę 18.Festiwalu Opolskim. Pieśń niebawem stała się nieoficjalnym hymnem NSZZ „Solidarność” – a od okresu stanu wojennego począwszy Hymnem Patriotycznym – obok Boże coś Polskę i Roty. Tytuł i melodia tej pieśni zostały wykorzystane w specjalnej audycji telewizyjnej, w której przywódcy Zachodu = od USA po Turcje protestowali przeciw stanowi wojennemu w Polsce i soldaryzowali się z naszym Narodem. Jego działalność patriotyczna w obecnej rzeczywistości wymagałby obszernego artykułu, przekraczającego „pojemność” blogu. Więc tu „przerywam lecz …”

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

21 listopada 2022

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak