Skip to main content

Nasi Duszpasterze...

Zasłużony dla Solidarności

portret użytkownika witold k

To tytuł szacunku wyrażonego w medalu NSZZ”Solidarność”, jakim XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” - Wadowice AD 2008 odznaczył znamienite na przestrzeni historii - postaci Solidarności.

Wśród odznaczonych jest Piotrkowianin z nadania i wyboru, Ks. Kanonik Remigiusz Wysocki. Ksiądz Remigiusz, jak go Piotrkowianie znamy jest postacią, która jak powiem – w „ciszy” robi swoje. Tak było i tak jest. Każdy powie ksiądz Solidarności. Prawdę powie.

Pan Bóg jest tak wielką tajemnicą...

portret użytkownika Jan Stępień
Zmartwychwstały Chrystys.jpg

Pan Bóg jest tak wielką tajemnicą, że żaden ludzki umysł, nawet najbardziej genialny w pełni pojąć Go nie może.

Jest jednak najwyższym Dobrem i najdoskonalszą Miłością. Pragnie uszczęśliwić istotę żyjącą , którą stworzył na swoje podobieństwo.
Człowiek jest podobny do Boga przez duszę nieśmiertelną obdarzoną rozumem i wolną wolą.

To zasługa bezimiennych

portret użytkownika Piotr M.
Remigiusz_Wysocki.JPG

To zasługa bezimiennych

Tymi słowy pan Mateusz Wyrwich rozpoczyna biogram księdza Remigiusza Wysockiego. Kto zna księdza ten wie, że zdanie to najpełniej jak można obrazuje postać księdza Remigiusza. Także dziś.

Cała aktywność w latach osiemdziesiątych to bezimienna - cicha, szara praca u o jezuitów, także tam gdzie pracowali, przebywali ludzie tamtego czasu, a którzy na Pijarskiej znaleźli przystań.

Kapelani Solidarności

portret użytkownika Admin
07.03.2010 00:30
07.03.2010 11:30
kapelaniS.jpg

W dniu 7 marca u ojców jezuitów po mszy świętej z godz. 9.30 odbędzie się promocja książki pana Mateusza Wirwich "Kapelani Solidarności"

Zapraszamy...

Ksiądz Remigiusz w Radiu Strefa

portret użytkownika witold k
Remigiusz_Wysocki.JPG

Zaglądnąłem na stronę internetową Radia Strefa, kto pamięta Radia Piotrków, Syna pani Stachaczyk...

Zapraszam do odsłuchania tej rozmowy w szczególności najemnika, żeby tego dosłownie nie nazwać... Tutaj

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli !

portret użytkownika Jan Stępień
Boze_Narodzenie.jpg

Radość Bożego Narodzenia napełnia serca ludzi wierzących. ,,Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

Zmartwychwstanie

portret użytkownika Jan Stępień
Zmartychwstanie.JPG

Życie jest największą doczesną wartością. Człowiek chciałby żyć wiecznie i nie umierać. Unika cierpień i chorób. I to jest bardzo racjonalne postępowanie. Trzeba troszczyć się o zdrowie i unikać wszystkiego co zdrowiu szkodzi. Dostrzegamy jednak, że nawet przy największej ostrożności i trosce człowiek starzeje się, słabnie i umiera. A jednak Chrystus zapewnia nas, że ten kto wierzy w Niego ma zapewnione życie i szczęście wieczne. W ewangelii u św. Mateusza ( 19, 16-19 ), u św. Marka ( 10, 13-16) i u św.

Ksiądz Remigiusz Wysocki

portret użytkownika Admin
Remigiusz_Wysocki.JPG

Życiorys i działalność Księdza Remigiusza Wysockiego
Ksiądz Remigiusz Wysocki urodził się 20 września 1936 r. we wsi Borki woj. Siedleckie nad Świdrem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął nauczanie w Szkole Średniej - Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Gdańsku (blisko Stoczni Gdańskiej i Pomnika Stoczniowców). Po dwóch latach uczęszczania do w/w LO został usunięty ze szkoły przez dyrekcję, dlatego, że należał do Małego Seminarium Jezuickiego. Przeniósł do Liceum Ogólnego we Wrzeszczu, w którym ukończył szkołę średnią.

Subskrybuj zawartość