Skip to main content

Grzegorz Lorek

Tabula rasa

portret użytkownika grzegorz
Socrates.jpg

Od gimnazjum państwo stara się wpoić pojęcie: demos – cratos (rządy ludźmi – inaczej demokrację). Uczymy, że państwa-miasta tzw. polis zarządzane były demokratycznie. Oczywiście nie chcemy pamiętać, że ta demokracja uśmierciła Sokratesa. Wówczas twierdzono, że był jej wrogiem, gdyż ośmielał się mówić "scio me nihil scire” (wiem, że nic nie wiem), co według badaczy problemu oznaczało, iż Sokrates głosił, że istotą demokracji jest wolność słowa umożliwiająca swobodną dyskusję o napotkanych problemach.

Czy zatem reforma?...

portret użytkownika grzegorz
doktor.png

Reforma służby zdrowia jest najprawdopodobniej najdłużej trwającą reformą w dziejach naszej państwowości – licząc od 1918 roku. Z tego, co widzimy – trwa i będzie trwała jeszcze parę lat o ile w ogóle się zakończy, a na to z dzisiejszej perspektywy się zapowiada. Mam nadzieję, iż czytelników "Trybunalskich" zmuszę do dyskusji – powód jest prosty - o ile nie pracujemy w placówce opieki zdrowotnej to też kiedyś, niestety, będziemy chorzy. Dwa lata temu uczestniczyłem w Parlamencie Europejskim w dyskusji na temat reformy zdrowia w UE. Zaskoczyła mnie minister zdrowia Austrii.

Czy za spadkiem chodzi komornik?

portret użytkownika grzegorz
temida.png

W życiu naszym przychodzą chwile, których z pewnością byśmy nie chcieli, ale niestety nie mamy na nie wpływu, mam tu na myśli zgon osoby najbliższej. Gdy już to się stanie w większości przypadków będziemy musieli się udać do najbliższego Sądu i złożyć wniosek o nabycie spadku. W naszym prawie powyższe jest uregulowane w księdze IV Kodeksu cywilnego.

28 czerwca 2009 r. weszła w życie nowelizacja prawa spadkowego.

Co słychać w listopadzie w Brukseli?

portret użytkownika grzegorz

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów. To rozporządzenie już w niedalekim czasie przyczyni się do zwiększenia opłat za korzystanie środków komunikacji publicznej oraz przewozu towarów. W ramach programu działań w zakresie środowiska naturalnego i opartego na m.in.

Kryzys?

portret użytkownika grzegorz

Kryzys paliwowo-energetyczny związany z rosnącymi cenami paliw oraz polityka mocarstwowa producentów surowców i spekulacje grup interesów na runku paliw jest już faktem, praktycznie globalnie osiągnęliśmy już szczyt produkcji ropy naftowej. Koncerny ostrzegają, że dobiega definitywnego końca era ,,taniej i łatwej energii". Wkraczamy w epokę, w której wydobycie złóż ropy będzie już tylko spadać. Od 1962 roku zmniejsza się wielkość odkrywanych pól naftowych. Na każdych sześć zużytych baryłek przypada jedna odkryta, a proporcja ta pogarsza się każdego roku.

Subskrybuj zawartość