Skip to main content

Polska Brukselka

Głosuj na kandydatkę z Piotrkowa!

portret użytkownika Admin
17.04.2012 14:01
20.04.2012 14:01
logo unia.jpg

Jeszcze tylko do końca tygodnia (20 kwietnia!) można oddać głos na swojego kandydata w konkursie EUROLIDER 2012. Wśród osób nominowanych przez kapitułę konkursu znalazła się Jolanta Kopeć, Kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W głosowaniu internetowym można poprzeć tylko jednego spośród nominowanych do nagrody kandydatów, których sylwetki opisano na stronie organizatora. Aby oddać głos na panią Jolantę Kopeć, należy wejść na stronę:
http://www.eurolider.gov.pl/kandydat/jkopec

Związkowcy PGE w Warszawie

portret użytkownika witold k
pge.gif

W dniu 21 lutego 2012 pracownicy Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z Dystrybucji i z Obrotu (z Rejonów Energetycznych), odwiedzili, w ilości kilku tysięcy "sztuk", Panów ministrów i prezesów.

Święte krowy czyli refundacja

portret użytkownika Piotr Korzeniowski
logo unia.jpg

... Pamiętam jak kiedyś córka mojego przyjaciela, która jest obywatelką USA i pierwszy raz przed laty przybyła do Polski, nie mogła się nadziwić, że w rowach przy drogach pasą się krowy. Zaiste były to czasy, gdy były jeszcze u nas krowy i faktycznie pasano je w przydrożnych rowach.
- Przecież mleko z nich jest zatrute! - nie mogła się nadziwić. I co człek ma w tej sytuacji powiedzieć? Najlepiej prawdę.

Wystąpić z Unii Europejskiej?

portret użytkownika Admin
logo unia.jpg

Wiatr historii

Wystąpić z Unii Europejskiej?

Marcin Masny

Sejm PRL 10 lutego 1976 r. uchwalił poprawki do Konstytucji PRL. Odtąd nadrzędnym prawem stała się „nierozerwalna więź przyjaźni polsko-radzieckiej”. „Przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu” stała się PZPR. Front Jedności Narodu natomiast stał się „płaszczyzną działania organizacji społecznych ludu pracującego i patriotycznego zespolenia wszystkich obywateli”.

Wyjedziemy z UE, ale co potem?

portret użytkownika Admin
logo unia.jpg

Jestem właśnie po lekturze tekstu Wystąpić z Unii Europejskiej? pióra Marcina Masnego („Niedziela”, nr 32, 07.08.2011.), który uważa, że Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej i to czym szybciej, tym lepiej. Masny uzasadnia to przekonaniem, że UE „albo będzie totalitarnym, ateistycznym nowym Związkiem Radzieckim (tyle że bogatszym), albo się rozpadnie. Jest niemal pewne, że nastąpi to drugie. W chwili rozpadu Unii Polska może jeszcze posiadać resztki państwowości i majątku, ale może być już tylko niemieckim landem.

Ile dołożymy do Eurokołchozu?

portret użytkownika Admin
logo unia.jpg

Polska dołoży do dotacji 45,5 mld zł

INFO: Jak wylicza w tygodniku "Najwyższy CZAS!" p. Tomasz Cukiernik, w 2011 r. Polska otrzyma z UE 72,3 mld zł, podczas gdy całkowity koszt bycia członkiem Eurokołchozu w tym roku po stronie polskiej wyniesie łącznie 117,8 mld zł.

Oznacza, że w tym roku Polska dołoży do interesu, jakim jest członkostwo w UE, aż 45,5 mld zł.

Projekt ustawy o całkowitym zakazie aborcji

portret użytkownika Robert Telus
dziecko.jpg

W dniu 1 lipca br. posłowie głosowali nad projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji. W tym dniu na sali obrad odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży pod którym podpisało się ponad 500 tysięcy Polaków. W głosowaniu udział wzięło 416 posłów. Większość głosujących opowiedziała się za życiem od jego początku i jest to bardzo optymistyczne. Klub PiS w całości poparł ten projekt.

1 lipca – co, oprócz propagandy sukcesu?

portret użytkownika paweł
logo unia.jpg

442 lata temu 1 lipca 1569 r. w Polsce miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, które zmieniło sytuację polityczną w ówczesnej Europie środkowo-wschodniej. Królestwo Polskie wraz z Wielkim Księstwem Litewskim w Lublinie uroczyście podpisały akt unii lubelskiej. Powstało wówczas nowe państwo pod nazwą Rzeczypospolita Obojga Narodów.

Polska prezydencja... myślałby kto

portret użytkownika witold k
logo unia.jpg

Właśnie po raz pierwszy nasz kraj przejmuje „administrowanie” euro sojuzem. Za sowiet sojuza takiego wyróżnienia to nam nie dali. Zatem jest lepiej... Współcześni stachanowcy mają radość... wielką. Mogli zarządzić, że węgierskie wino będą spijać. No. Jeszcze parę rzeczy będą mogli zarządzić. Tylko, jest obawa, że to się może nie spodobać komisarzom. Raczej nie mamy zbyt wielu, takich, którzy raczyliby narazić się wszechmogącym...

Moralne hamulce popuszczone

portret użytkownika Robert Telus
logo unia.jpg

Koniec kłopotów osób, które chcą zawrzeć jednopłciowe małżeństwo lub związek partnerki za granicą. Urzędy Stanu Cywilnego nie będą mogły odmówić wydania stosownego zaświadczenia.

Subskrybuj zawartość