Skip to main content

Polska Brukselka

Szanowny Panie pośle do Parlamentu Europejskiego Januszu Wojciechowski!

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

do: admin@januszwojciechowski.pl

Piotrków Tryb. dn.4.10.2009r

Uprzejmie proszę o pomoc w zebraniu 50-ciu podpisów
Parlamentarzystów RP pod wnioskiem zaskarżającym traktat z Lizbony do T.K.,
przygotowanym przez Pana Posła Antoniego Macierewicza.
Spawa jest bardzo pilna (szczegóły w załączniku)!
Z poważaniem!
Piotr Korzeniowski

Załącznik:

Warszawa, dn. 30 września 2009r.

Biuro poselskie
Antoniego Macierewicza
ul. Hoża 62/1
00-682 Warszawa
tel/fax 022-622-47-80

Szanowni Państwo,

Sztuka uników

Z inicjatywy Pragi zwołany został nieformalny szczyt Unii Europejskiej, aby politycy poszczególnych państw odsłonili swe karty: jak zamierzają walczyć z kryzysem finansowym w ramach Unii Europejskiej?

Spytajmy Litwinów!

Gdy dziś mówi się o tym, że po ewentualnej ratyfikacji Traktatu Reformującego Polska utraciłaby niepodległość, nie zapominajmy, że 440 lat temu, podczas obrad Sejmu zwołanego na zamku w Lublinie, Królestwo Polskie też ją utraciło.

Obrady Sejmu trwały od 10 stycznia do 1 lipca – i głównym problemem było przekonanie do Unii posłów litewskich. Polacy bowiem uważali, że niejako wcielają Wielkie Księstwo Litewskie do Korony więc się utratą niepodległości nie przejmowali. Zupełnie odwrotnie, niż Litwini…

Protest

portret użytkownika Piotr Masiarek
solidarnosc_logo1c.jpg

Związkowcy NSZZ „Solidarność” PGE - Dystrybucja Łódź-Teren SA w piątek 06.03.2009r. wsparli protest energetyków z gdańskiej Grupy „Energa”. Wśród uczestników byli także energetycy z Piotrkowa Trybunalskiego.

ENERGA-S.A. ma siedzibę w Gdańsku jest jednym z czterech wielkich holdingów elektroenergetycznych w Polsce, posiada 17 % udziału rynku. Dostarcza prąd do 7 milionów odbiorców oraz do ponad 200 tyś przedsiębiorstw. Zatrudnia około 12 tyś osób.

QUI PRO QUO...

PliszkaBogdan.jpg

Odsłuchiwany na „kaseciakach” Grundig, nieżyjący już, Jacek Kaczmarski, śpiewał ongiś tyleż historyczny, co proroczy song „Rejtan czyli raport ambasadora”, piosenka ta kończyła się słowami

„Wygrać, co da się wygrać!
Rzecz nie bez znaczenia,
Zanim nastąpi europejskie qui pro quo!”...

Czy wtedy, albo nawet rok temu, ktoś mógłby pomyśleć, że tak niedługo pieśń Kaczmarskiego, aż tak zyska na aktualności?

portret użytkownika Admin

„Polska Brukselka”,

Nasza: gospodarka, ekonomia, stosunki społeczne, podlegają nowemu ugniataniu... pod potrzeby Eurokołchozu. Na pewno większość z nich jest zasadna i potrzebna jednak... W szczególności formy „ręcznego” dostosowywania i kontroli wszelakiej działalności - zatruwają nam życie. Ciągle słychać: takiej biurokracji to jeszcze nie było. To jest nie do wytrzymania. Mała firma nie ma najmniejszych szans na przetrzymanie np. permanentnych kontroli., czy produkcji zaświadczeń... Ilość pozwoleń, uprawnień, analiz... a wszystko kosztuje, najpewniej ma na celu opróżnienie rynku.

Absurdalny strażak w każdej firmie

portret użytkownika Admin

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Przedsiębiorcy, Kupcy i Rzemieślnicy

W styczniu 2009 r. wchodzi w życie zmiana w Kodeksie pracy z dnia 21 listopada 2008 r. Obecny Rząd i Parlament podrzuca nam kupcom, przedsiębiorcom i rzemieślnikom kukułcze jajo na mocy przepisu zacytowanego w całości poniżej

„8) po art. 209 dodaje się art. 2091–2093 w brzmieniu:

„Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:

Co słychać w listopadzie w Brukseli?

portret użytkownika grzegorz

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów. To rozporządzenie już w niedalekim czasie przyczyni się do zwiększenia opłat za korzystanie środków komunikacji publicznej oraz przewozu towarów. W ramach programu działań w zakresie środowiska naturalnego i opartego na m.in.

Subskrybuj zawartość