Skip to main content

KSE - grupa robocza łódzka

portret użytkownika Nazaret Energetyków
Ta wirtualna praca grupy jest przeznaczona dla wsparcia organizacji Oddziału Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków "Nazaret" w Łodzi.
Celem jest jeszcze lepsze połączenie wysiłków organizacyjnych zaangażowanych członków stowarzyszenia naszej wspólnoty.
Jak każde narzędzie wymaga zorientowania się w możliwościach i ograniczeniach, ale zawsze jest to usprawnienie w poziomie wzajemnego porozumiewania się i lepszego kontaktu.
To w tym porozumiewaniu się jeżeli, do tutaj podejmowanych działań każdy podejdzie ze zrozumieniem i powagą - mogą powstać ciekawe i wiążące, dobrze dopracowane rozstrzygnięcia z których można sporządzić formalny dokument.
Wyrażam przekonanie, iż ta forma tutaj realizowana zapewnia każdemu pełną swobodę dla formowania opinii, przekonań, prezentowania stanowisk. To one będą przedmiotem rozważań, a zarazem podmiotem, wskazówką do podejmowanych wyborów i akcentowanych decyzji przez uczestników debaty, które na zakończenie postaramy się wspólnie posumować poprzez przyjęcie określonego stanowiska wynikającego z dokonywanych wpisów i zawartych w nich sugestii.
Jeżeli będzie nam zależało na określeniu stanowiska w prezentowanej sprawie w momencie braku odniesień do tutaj zaprezentowanych rozwiązań, propozycji, opinii, sugestii - będziemy przyjmowali tą treść - tutaj zapisaną po upływie stosownego (wcześniej konkretnie sygnalizowanego, określonego) czasu za obowiązujące stanowisko naszego środowiska w opisywanym zagadnieniu. W ślad za tutaj sformułowanymi treściami powstanie dokument zawierający sprecyzowane postanowienia i załączony będzie do archiwum jako uzgodnione, wspólne stanowisko.

Mobilizacją do tej formy jest fakt wybrania dwóch delegatów naszego Łódzkiego Oddziału Terenowego KSE Nazaret, które powoduje konieczność szybkiego spotkania. Dla rozproszonej struktury członków w różnych miejscach zamieszkania, problem ten jest szczególnie widoczny wtedy, gdy na taką prozaiczną czynność będziemy generowali niewspółmierne koszty.
Nie ma to znaczenia z czyjej kieszeni, ale na pewno na takiej formie działania możemy udowodnić nieracjonalność działań, a przede wszystkim wydatków.
Jeżeli nawet ktoś nie widzi problemu w swoim portfelu to jednak nie jest zwolniony z myślenia o innych i o różnych obowiązkach z których będzie się urywał.
Dlatego tym bardziej jesteśmy zmobilizowani do wykorzystania nowych technologii, które nie tylko załatwią ten temat, ale otworzą drogę do dynamizmu organizacyjnego rozwoju.
W moim rozumieniu ten obowiązek wyłonienia delegatów nie koniecznie musi być realizowany na bezpośrednim spotkaniu ponieważ mamy możliwość uczestnictwa w wirtualnym spotkaniu, gdzie każdy zaznaczy swoje uczestnictwo, oraz stanowisko na dokumencie z wykorzystaniem łącza internetowego.

W tym miejscu uruchamiam dyskusję, na temat sposobu realizacji wyboru dwóch delegatów, który musimy zrealizować do 17 marca br.
Każdy członek powinien się odnieść do sposobu wyboru, ale także uczestniczyć w procedurze wyboru.

Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie i wola całego środowiska do wirtualnego spotkania wykorzystać inne, dodatkowe formy komunikacji na odległość.
Z wielką nadzieją odnoszę się do wspólnej konferencji zestawionej poprzez komunikator np. Skype, gdzie wszyscy zbierzemy się o określonej godzinie i połączymy przez komputer, smartfon, czy tablet zapewniając sobie komfort szybkiej wymiany zdań na tak zestawionej telekonferencji.

Nie widzę problemu ponieważ osoby, które nie potrafią zestawić skypa mogą zebrać się w grupie i połączyć z tą wirtualną konferencją.
Ustawienie, instruktarz obsługi skypa mogą jak zawsze poprowadzić filmy zamieszczone na YouTube.pl
Potrzeba tylko woli uczestniczenia w takiej wirtualnej konferencji.

Te działania nie zastąpią bezpośredniego spotkania, ale pozwolą wszystkim lepiej przygotować się na ten wspólny jeszcze lepiej wykorzystany czas budujący wspólnotę i jej dobre relacje. Ten sposób lepiej zorganizowane spotkanie możemy poświęcić na prawdziwe kształtowanie naszego życia wiary.

Wszystkim przerażonym tą nową technologią mogę przekazać, że Św. Maksymilian zobowiązuje nas do takiego wysiłku. On jako pierwszy wpisałby się w tą wirtualną rzeczywistość, ale miałby swojego (katolickiego niezależnego od antykatolickich działań) Facebooka, kształtując w pełni religijne postawy osób zaangażowanych.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tą wysoką religijną kulturę w miejscu pracy, niech ten wysiłek nas dobrze połączy, a sprawność działań ukaże, że jesteśmy godni tego wielkiego patrona.

Z Bożym pozdrowieniem z oddaniem Niepokalanej NMP.

Ryszard - przewodniczący OT KSE

8 marca 2018

portret użytkownika Admin

35. Pielgrzymka Energetyków i Elektryków na Jasną Górę

W tym roku pielgrzymka odbywała się w trudnych okolicznościach pandemii, które jednak nie przeszkodziły pielgrzymom w modlitwie i godnej celebracji tego corocznego wydarzenia.

portret użytkownika witold k

List otwarty do uczestników zebrania wyborczego KSE

logoKSE.jpg

XLI List do Przyjaciół

List skierowany do środowiska: do oddziału terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków, publiczny dla wszystkich, ponieważ problem jest natury zasadniczej. Wolności.

Jestem z pierwszej, że tak powiem, kadrowej ekipy, która wyniosła para konspiracyjną działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy na światło dzienne... dziś niezliczona ilość stowarzyszeń, grup zawodowych, ideowych, politycznych -wyszła z tej katolickiej formacji z lat Junty Wojskowej i siedzi w niszy...

portret użytkownika witold k

Kilka zdań o tym jak się nawzajem rozgrywamy jak zaprzepaszczamy szanse

polska_flaga01.jpg

Raport czynię po tym, jak obecna administracja III RP nadrabia co najmniej 10-letnie zaniedbanie w spr. politycznego uwłaszczania obywatela - podatnika. Naprędce uruchamia wybory korespondencyjne, które dawno winny mieć: obowiązek głosowania, ordynację większościową i specjalną aplikację. W ogóle pomijającą paperolandię.

portret użytkownika witold k

Wspomnienia niezbyt miłe (8)

oplatek1.jpg

Opłatek – Spotkanie wigilijne

Spotkania opłatkowe to kolejny ważny owoc polskiego Sierpnia '80. Wiele razy ustosunkowywałem się do tego dobrego zjawiska, które weszło do urzędów. Pod strzechami zawsze było i dlatego ostaliśmy się. Obecne wypychania naszej tożsamości np. Krzyża z Sejmu, ze spotkania opłatkowego, wigilijnego osób duchownych umocnią nas. To podświadoma próba reaktywacji komunistycznych (obecnie masońskich) elementów w życie polskiej zbiorowości. Klęska kontestujących jest pewna, nasze umocnienie możliwe.

portret użytkownika witold k

Jeden sprawiedliwy…

MBS.jpg

To tak do sztambucha temu, który nie do końca wie, czy jest sprawiedliwy, za to wie, jak to było z Sodomą - dlaczego się ostała i który ma nadzieję...
Dnia 20 marca 2019 w piotrkowskim wieczerniku u Matki Bożej Śnieżnej - jak to pięknie o tym (o piotrkowskim wieczerniku) i resztą wypowiedzianych do nas słów do nas dotarł kaznodzieja kanonik Jersak.

Zamieszczam notatkę z (nikt tego nie zrobi) środowiskowej specjalnej Mszy Świętej z tego względu, że jest wydarzeniem, które spina całą naszą intencjonalną, środowiskową, duszpasterską rzeczywistość w całej jej złożoności.

portret użytkownika witold k

List do Pielgrzymów Energetyków

logoKSE.jpg

List do Pielgrzymów Energetyków, i nie tylko energetyków, z naszego terenu - do ludzi religijnych w ogóle.

Zakończyła się XXXIII ogólnopolska pielgrzymka branżowa energetyków, elektryków, elektroników. Nie będzie o przebogatej historii a o dniu dzisiejszym; po wielu zmianach ustrojowych, merytorycznych, organizacyjnych, które idą w dobrym kierunku. Trochę to szkoda, że oddolne inicjatywy muszą doczekać się odgórnego przekazu… cóż. Mowa o skomercjalizowaniu logistyki i ułożeniu w socjalu wedle prawideł równych dla wszystkich.

portret użytkownika Nazaret Energetyków

Dzień Energetyka 2018 w Bełchatowie

W Dniu Energetyka 14 sierpnia 2018 w kościele Zesłania Świętego Ducha i Świętego Maksymiliana Marii Kolbego została odprawiona Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Łódzkiego JE ks. Abp. Grzegorza Rysia w intencji energetyków.

Ewangelię odczytał Krajowy Duszpasterz Elektryków, Energetyków i Elektroników, kanclerz kurii Szczecińsko-Kamieńskiej ks. kan. dr Sławomir Zyga, a homilię wygłosił arcypasterz z Łodzi.
Bogata treść rozważań o wielkim patronie energetyków - Św. Maksymilianie jest w całości udostępniona w nagraniu filmowym.

movie: 
See video
See video
portret użytkownika Nazaret Energetyków

Zaproszenie Elektryków, Energetyków, Elektroników i wszystkich związanych z tymi zawodami

13.08.2018 18:30
19.08.2018 14:01
ZnaczekXXXIII

Z okazji Dnia Energetyka przypadającego we wtorek - w którym uroczyście wspominamy Świętego Maksymiliana Maria Kolbe - patrona energetyków zapraszamy na Msze Święte i uroczystości organizowane dla Elektryków, Energetyków i Elektroników i nie tylko:

*** W Piotrkowie Trybunalskim w kościele OO. Jezuitów w poniedziałek 13 sierpnia 2018 o godzinie 18:30 będzie sprawowana w intencji energetyków, rodzin oraz emerytów.

Z a p r a s z a m y

portret użytkownika Nazaret Energetyków

XXXIII

18.08.2018 12:28
19.08.2018 18:28

portret użytkownika Nazaret Energetyków

Już kolejny numer zamyka się, a Ciebie nie ma - dlaczego?

NastepnyBiuletyn

Powstaje kolejny numer Biuletynu Informacyjnego "Nazaret", a jeszcze nie nadesłałeś swojego ciekawego artykułu. To ważne, aby każdy tutaj zaistniał z prezentacją swojego środowiska energetyków.
Warto się zmobilizować nawet do krótkiej notatki z wydarzenia, które powinno pozostać uwiecznione w takiej publikacji.
Jesteś już wystarczająco długo w tej wspólnocie, czas aby ją dalej budować.
Są to ostatnie tygodnie przed zamknięciem numeru. Nie odkładaj, nie zwlekaj - zdążysz.

Na stronie www.duszpasterstwoenergetykow.opoka.org.pl - wystarczy kliknąć odsyłacz - napisz do nas

portret użytkownika Nazaret Energetyków

Nie szemrajcie na siebie - abp Grzegorz Ryś

Wszyscy szemrzą nikt nie krzyknie.
Zamiast szemrać wez na siebie zadanie, odpowiedzialność za wspólnotę, za Kościół

movie: 
See video
portret użytkownika Nazaret Energetyków

Wielkanocne-spotkanie-Nazaretu

ZaJajeczko2018.png

5 kwietnia br. w sali tradycji w Łodzi odbylo się spotkanie Duszpasterstwa Nazaret.

​W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim pracownicy naszego Oddziału - członkowie Duszpasterstwa oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Wiceprezes Zarządu PGE GiEK - Krzysztof Domagała, Zastępca Dyrektora PGE Obrót w Łodzi - Piotr Grabowski, Dyrektor Generalny naszego Oddziału - Zbigniew Fałek, przewodniczący organizacji związkowych działających w Oddziale i oczywiście duszpasterz energetyków ks. Kanonik Władysław Staśkiewicz.

portret użytkownika Nazaret Energetyków

Nowa Grupa Robocza - OT KSE Nazaret w Łodzi

logoKSE.jpg

Dla organizacyjnej pracy członków OT KSE Nazaret - powstała w tym portalu nowa "grupa robocza" dla porozumiewania się i wypracowania decyzji poprzez internetowy kontakt.
Osoby, które złożyły deklarację do KSE Nazaret mogą przełączyć się - klikając link - na górnej czarnej wstążce przycisk z napisem KSE po zalogowaniu na trybunalscy.pl.
Ten dostęp jest tylko dla zalogowanych członków stowarzyszenia.

portret użytkownika witold k

Komunikat wyjaśniający spam

logoKSE.jpg

Szanowni Państwo,

w ustaleniu z przewodniczym KSE uaktualniam w grupie roboczej KSE członkostwo w KSE. Część z państwa ma konto na trybunalscy.pl od zawsze. Części założyłem konto - bo to nasza forma pracy.
Wszyscy którzy otrzymali subskrypcje: proszę o zalogowanie się mailem na który otrzymali subskrypcję z opcji "poproś o nowe hasło" a po zalogowaniu proszę o ustalenie swojego indywidualnego hasła.

Tu uwaga. Proszę o podmianę, na swoim koncie, adresu mailowego ze służbowego czy prywatnego ma mail z Google czyli gmail.com .

co do pilnego kontaktu; 695893591

witold k

portret użytkownika witold k

Katolickie Stowarzyszenie

mamipulacja.jpg

Kolejny raz zwracam uwagę na fenomen zaszufladkowania przymiotnika „katolicki”. Został zaszufladkowany przez obie strony; ludzi religijnych i religijnie obojętnych. Do pieca dokładają ortodoksji i to po równo. Religijnie (chrześcijanie) uniesieni zdają się zawłaszczać religijność = katolickość, jako własne oręże - gniazdo, azyl, pistolet. Skrajne lewactwo w tym obrażeni na Pana Boga zdają się widzieć religijność jako ostateczne zło, a przynajmniej zacofanie.

logoKSE.jpg
5
Ocena: 5 (7 głosów)
Twoja ocena: Brak
Subskrybuj zawartość